ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561    
ข้อมูลครู
 - จำนวนครูชายทั้งหมด 88
คน
 - จำนวนครูหญิงทั้งหมด 134
คน
 - จำนวนครูทั้งหมด 222
คน
ข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ 24 พฤษภาคม 2561
 - ไปราชการ 3
คน
 - ลาป่วย 3
คน
 - ลากิจ 4
คน
 - ไม่ทราบสาเหตุ 0
คน
 - มาปฏิบัติหน้าที่ปกติ 212
คน

ข้อมูลนักเรียน
 - จำนวนนักเรียนชายทั้งหมด 2980
คน
 - จำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมด 1245
คน
 - จำนวนนักเรียนทั้งหมด 4225
คน
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
เต็ม มา ขาด สาย
ม. 1 587 583 4
ม. 2 713 705 8
ม. 3 758 750 8
ม. 4 738 733 4 1
ม. 5 735 708 26 1
ม. 6 683 641 42
ข้อมูลมาเรียน 24 พฤษภาคม 2561
 - ขาดเรียน 100
คน
 - มาเรียนสาย 2
คน
 - มาเรียนปกติ 4138
คนเข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9822 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29393 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307884 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย