ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561    
ข้อมูลครู
 - จำนวนครูชายทั้งหมด 88
คน
 - จำนวนครูหญิงทั้งหมด 134
คน
 - จำนวนครูทั้งหมด 222
คน
ข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ 25 พฤษภาคม 2561
 - ไปราชการ 2
คน
 - ลาป่วย 5
คน
 - ลากิจ 4
คน
 - ไม่ทราบสาเหตุ 0
คน
 - มาปฏิบัติหน้าที่ปกติ 211
คน

ข้อมูลนักเรียน
 - จำนวนนักเรียนชายทั้งหมด 2980
คน
 - จำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมด 1245
คน
 - จำนวนนักเรียนทั้งหมด 4225
คน
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
เต็ม มา ขาด สาย
ม. 1 587 585 2
ม. 2 713 706 7
ม. 3 758 741 17
ม. 4 708 700 8
ม. 5 735 710 22 3
ม. 6 590 559 27 4
ข้อมูลมาเรียน 25 พฤษภาคม 2561
 - ขาดเรียน 88
คน
 - มาเรียนสาย 7
คน
 - มาเรียนปกติ 4021
คนเข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9823 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29394 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307885 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย