ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 28 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561    
ข้อมูลครู
 - จำนวนครูชายทั้งหมด 88
คน
 - จำนวนครูหญิงทั้งหมด 134
คน
 - จำนวนครูทั้งหมด 222
คน
ข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ 28 พฤษภาคม 2561
 - ไปราชการ 0
คน
 - ลาป่วย 4
คน
 - ลากิจ 1
คน
 - ไม่ทราบสาเหตุ 0
คน
 - มาปฏิบัติหน้าที่ปกติ 217
คน

ข้อมูลนักเรียน
 - จำนวนนักเรียนชายทั้งหมด 2980
คน
 - จำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมด 1245
คน
 - จำนวนนักเรียนทั้งหมด 4225
คน
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
เต็ม มา ขาด สาย
ม. 1 550 542 8
ม. 2 716 707 9
ม. 3 521 497 24
ม. 4 738 719 19
ม. 5 737 693 44
ม. 6 593 528 64 1
ข้อมูลมาเรียน 28 พฤษภาคม 2561
 - ขาดเรียน 172
คน
 - มาเรียนสาย 1
คน
 - มาเรียนปกติ 3697
คนเข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9822 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29393 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307884 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย