ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561    
ข้อมูลครู
 - จำนวนครูชายทั้งหมด 87
คน
 - จำนวนครูหญิงทั้งหมด 134
คน
 - จำนวนครูทั้งหมด 221
คน
ข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ 7 มิถุนายน 2561
 - ไปราชการ 1
คน
 - ลาป่วย 5
คน
 - ลากิจ 0
คน
 - ไม่ทราบสาเหตุ 0
คน
 - มาปฏิบัติหน้าที่ปกติ 216
คน

ข้อมูลนักเรียน
 - จำนวนนักเรียนชายทั้งหมด 2980
คน
 - จำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมด 1245
คน
 - จำนวนนักเรียนทั้งหมด 4225
คน
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
เต็ม มา ขาด สาย
ม. 1 591 585 6
ม. 2 716 704 12
ม. 3 759 735 23 1
ม. 4 738 713 25
ม. 5 737 678 57 2
ม. 6 638 367 271
ข้อมูลมาเรียน 7 มิถุนายน 2561
 - ขาดเรียน 397
คน
 - มาเรียนสาย 3
คน
 - มาเรียนปกติ 3794
คนเข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 11036 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10787 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 30773 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 321738 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย