ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561    
รายงานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลจำนวนครูตามกลุ่มสาระ รวม
บร.ไทยคณิตวิทย์สังคมการงาน พละ ศิลป ภาษา กิจกรรม
   1 . - 1 1 2  
   2 . O 1 3 8 17 13 13 4 3 134 79  
   3 . A 1 9 7 4 2 8 3 3 42 43  
   4 . AB 1 3 2 3 4 1 1 4 19  
   5 . B 2 4 10 9 7 8 7 5 104 66  
แสดงข้อมูลผลสรุป บุคลากรทั้งโรงเรียน 209 คน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 10450 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 11039 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 30781 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 321746 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย