ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
รายงานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลจำนวนครูตามกลุ่มสาระ รวม
บร.ไทยคณิตวิทย์สังคมการงาน พละ ศิลป ภาษา กิจกรรม
   1 . ผู้อำนวยการ 1 1  
   2 . รองผู้อำนวยการ 4 4  
   3 . ค.ศ.4 ครูเชี่ยวชาญ 0  
   4 . ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ 8 7 8 6 11 7 5 65 63  
   5 . ค.ศ.2 ครูชำนาญการ 3 7 5 5 1 2 71 31  
   6 . ค.ศ.1 3 6 7 4 4 4 31 32  
   7 . ครูผู้ช่วย 8 11 10 11 10 3 4 154 76  
   8 . ครูอัตราจ้าง 1 1 2  
   9 . เจ้าหน้าที่สำนักงาน 0  
แสดงข้อมูลผลสรุป บุคลากรทั้งโรงเรียน 209 คน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9823 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29394 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307885 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย