ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
รายงานข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลจำนวนนักเรียน รวม
ม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6
   1 . 591 689 759 737 733 670 4179  
   2 . 142 1 1  
   3 . 144 1 1  
   4 . 145 1 1  
   5 . 146 2 1 3  
   6 . 147 1 1  
   7 . 149 1 1 2  
   8 . 150 3 3  
   9 . 152 1 1  
   10 . 153 1 1  
   11 . 154 1 1  
   12 . 155 1 2 3  
   13 . 156 2 2  
   14 . 157 2 1 3  
   15 . 158 2 2  
   16 . 159 1 1  
   17 . 160 4 1 5  
   18 . 161 2 2  
   19 . 161.1 1 1  
   20 . 162 1 1  
   21 . 163 1 1 2  
   22 . 164 1 1  
   23 . 165 2 1 3  
   24 . 166 1 1  
   25 . 167 1 1 2  
   26 . 173 1 1  
แสดงข้อมูลผลสรุป นักเรียนทั้งโรงเรียน 4224 คน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9823 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29394 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307885 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย