ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
รายงานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลจำนวนครูตามกลุ่มสาระ รวม
บร.ไทยคณิตวิทย์สังคมการงาน พละ ศิลป ภาษา กิจกรรม
   1 . 9500 0  
   2 . 10000 0  
   3 . 10500 0  
   4 . 14200 1 1  
   5 . 15000 1 1  
   6 . 15050 1 1  
   7 . 15800 4 2 2 5 2 1 61 23  
   8 . 16190 1 1  
   9 . 16570 1 2 2 1 2 1 32 14  
   10 . 16920 2 1 2 2 1 2 41 15  
   11 . 17310 1 1 1 3  
   12 . 17660 1 1  
   13 . 17690 1 2 1 1 5  
   14 . 17910 2 3 3 1 1 2 12  
   15 . 18270 1 1 2  
   16 . 18690 1 2 3  
   17 . 19100 1 1 1 3  
   18 . 19510 1 1  
   19 . 20740 1 1 2  
   20 . 21150 1 1  
   21 . 21570 1 2 1 4  
   22 . 22000 1 1 2  
   23 . 22450 1 1  
   24 . 22890 1 11 3  
   25 . 23360 1 1 1 3  
   26 . 23810 1 1 1 3  
   27 . 24290 1 2 1 4  
   28 . 24750 1 1  
   29 . 24930 1 1  
   30 . 25240 1 1  
   31 . 25440 1 1  
   32 . 26210 1 1  
   33 . 27500 1 1 2  
   34 . 27710 1 1  
   35 . 28050 1 1 1 2 5  
   36 . 28590 1 1  
   37 . 28710 1 1  
   38 . 29140 1 1 2  
   39 . 29690 1 1 2  
   40 . 29950 1 1  
   41 . 30280 1 1  
   42 . 31440 1 1 2  
   43 . 32650 1 1  
   44 . 35800 1 1  
   45 . 37900 1 1  
   46 . 39370 1 1 2  
   47 . 40100 1 1  
   48 . 40860 1 1 2  
   49 . 41580 1 1  
   50 . 41620 1 1  
   51 . 42330 2 1 3  
   52 . 43080 1 1 2  
   53 . 44560 1 1 1 3  
   54 . 45290 1 1 2  
   55 . 46760 1 1 2  
   56 . 48540 1 2 3  
   57 . 49420 1 1 2 4  
   58 . 50290 1 1 1 2 5  
   59 . 51170 2 1 1 12 7  
   60 . 52940 1 1 2  
   61 . 53080 1 1  
   62 . 53950 1 1 2 1 5  
   63 . 54820 1 1  
   64 . 55720 1 2 1 4  
   65 . 56610 1 1 2  
   66 . 58390 1 1  
   67 . 60150 1 1  
   68 . 61110 1 1 1 1 4  
   69 . 62100 1 1 1 3  
   70 . 62760 1 1 2  
   71 . 63810 1 1  
   72 . 64860 1 1  
   73 . 65910 1 1 1 3  
   74 . 66500 1 1  
   75 . 66960 1 1  
   76 . 69040 2 2  
แสดงข้อมูลผลสรุป บุคลากรทั้งโรงเรียน 208 คน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9823 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29394 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307885 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย