ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
รายงานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลจำนวนครูตามกลุ่มสาระ รวม
บร.ไทยคณิตวิทย์สังคมการงาน พละ ศิลป ภาษา กิจกรรม
   1 . 23 1 1 2  
   2 . 24 3 1 1 4 9  
   3 . 25 2 2 1 3 1 4 13  
   4 . 26 2 1 1 3 3 10  
   5 . 27 1 4 3 1 1 2 1 13  
   6 . 28 1 2 1 1 1 6  
   7 . 29 2 1 3  
   8 . 30 1 3 1 2 2 1 1 11  
   9 . 31 1 2 2 2 1 1 32 14  
   10 . 32 2 2 2 2 1 1 1 11  
   11 . 33 1 1 1 3 1 7  
   12 . 34 1 1 1 1 1 5  
   13 . 35 1 1 2  
   14 . 37 3 2 5  
   15 . 38 3 1 4  
   16 . 39 1 1 1 3  
   17 . 40 1 1 1 3  
   18 . 41 1 2 3  
   19 . 42 1 1  
   20 . 43 2 2 4  
   21 . 44 1 1 2  
   22 . 46 1 1  
   23 . 47 1 1 2  
   24 . 48 1 1 1 1 4  
   25 . 49 1 2 2 1 6  
   26 . 50 1 1 1 3  
   27 . 51 1 1 1 1 4  
   28 . 52 1 1 2  
   29 . 53 3 1 1 5  
   30 . 54 1 1 1 3  
   31 . 55 1 1 1 1 1 1 1 7  
   32 . 56 1 1 2 2 1 2 9  
   33 . 57 1 1 22 6  
   34 . 58 1 1 1 2 5  
   35 . 59 3 3 1 1 2 3 1 14  
   36 . 60 1 1 2 1 1 6  
   37 . 63 0  
แสดงข้อมูลผลสรุป บุคลากรทั้งโรงเรียน 208 คน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9823 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29394 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307885 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย