ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561    
รายงานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลจำนวนครูตามกลุ่มสาระ รวม
บร.ไทยคณิตวิทย์สังคมการงาน พละ ศิลป ภาษา กิจกรรม
   1 . 4 11 24 31 23 27 12 9 268 175  
   2 . โภชนาการ 1 1  
   3 . โสตทัศนศึกษา 1 1  
   4 . รัฐศาสตร์ 2 2  
   5 . ภาษาอังกฤษ 1 1  
   6 . ภาษาไทย 2 1 3  
   7 . เกษตรศาสตร์ 2 1 3  
   8 . เครื่องปั้นดินเผา 1 1  
   9 . เทคโนโลยีทางการศึกษา 1 1 1 1 1 5  
   10 . แนะแนวการศึกษา 1 1  
   11 . ศิลปะ 1 1  
   12 . สื่อสารมวลชน 1 1  
   13 . สุขศึกษา 1 1 2  
   14 . คณิตศาสตร์ 1 1  
   15 . จิตวิทยา 1 1  
   16 . ชีววิทยา 1 1  
   17 . ทรัพยากรมนุษย์ 1 1  
   18 . ทัศนศิลป์ศึกษา 1 1  
   19 . นาฏศิลป์ 1 1  
   20 . บรรณรักษ์ 1 1 2  
   21 . บริหารธุรกิจ 1 1 2  
   22 . ประวัติศาสตร์ 1 1 2  
แสดงข้อมูลผลสรุป บุคลากรทั้งโรงเรียน 209 คน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 11033 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10787 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 30770 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 321735 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย