ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561    
รายงานข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลจำนวนครูตามกลุ่มสาระ รวม
บร.ไทยคณิตวิทย์สังคมการงาน พละ ศิลป ภาษา กิจกรรม
   1 . 30/09/2561 4 3 1 1 1 1 11  
   2 . 30/09/2562 3 1 1 3 11 10  
   3 . 30/09/2563 1 1 1 1 31 8  
   4 . 30/09/2564 1 1 1 21 6  
   5 . 30/09/2565 2 1 3 2 1 1 1 11  
   6 . 30/09/2566 1 1 2  
   7 . 30/09/2567 1 1 1 11 5  
   8 . 30/09/2568 1 1 2  
   9 . 30/09/2569 2 1 1 4  
   10 . 30/09/2570 1 1  
   11 . 30/09/2571 1 1 1 1 1 1 6  
   12 . 30/09/2572 2 1 2 1 6  
   13 . 30/09/2573 1 1 1 1 4  
   14 . 30/09/2574 1 1  
   15 . 30/09/2576 1 1  
   16 . 30/09/2577 1 2 3  
   17 . 30/09/2578 1 2 3  
   18 . 30/09/2579 1 1 2  
   19 . 30/09/2580 1 1 2  
   20 . 30/09/2581 2 2 4  
   21 . 30/09/2582 2 1 3  
   22 . 30/09/2583 3 2 5  
   23 . 30/09/2584 1 1  
   24 . 30/09/2585 1 1 2  
   25 . 30/09/2586 1 1 1 1 1 5  
   26 . 30/09/2587 1 1 3 1 1 7  
   27 . 30/09/2588 2 2 2 3 1 1 1 12  
   28 . 30/09/2589 4 2 2 1 31 13  
   29 . 30/09/2590 1 4 1 2 2 1 1 1 13  
   30 . 30/09/2591 2 1 3  
   31 . 30/09/2592 2 1 1 4  
   32 . 30/09/2593 2 3 1 1 1 1 9  
   33 . 30/09/2594 2 2 2 2 1 4 13  
   34 . 30/09/2595 2 2 1 3 1 2 11  
   35 . 30/09/2596 3 1 2 1 6 13  
   36 . 30/09/2597 1 1 1 3  
แสดงข้อมูลผลสรุป บุคลากรทั้งโรงเรียน 209 คน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 10446 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 11039 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 30777 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 321742 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย