ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
กลุ่มสาระ/หมวด :

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 384
ชื่อ นางสาวปิยะนุช  ร่มเย็น
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail preawry_ppp@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39414
ชื่อ นางสาววิริยาภรณ์  จนจันทึก
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail aerngaei_supergirl@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39200
ชื่อ นางสาวนภาพร  แดนตะเคียน
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail danfah22@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39494
ชื่อ นางสาวฐิติพร  จันทร์หอม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail Nut_26311_mickey@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38941
ชื่อ นางสาวผกามาศ  เพชรรัตน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail gloria_hawa@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2860
ชื่อ นายกรวิชญ์  นาพุฒา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail umclub036@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38900
ชื่อ นายยุทธนา  ขันธวิธิ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail yolovc1232009@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 44033
ชื่อ นางสาวชญานุตย์  เจริญกิจ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail kimneaw_geromail@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39029
ชื่อ นางสาวสิเรียม  แชหมื่อ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail pare736@gmail.com
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 9 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9822 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29393 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307884 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย