ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
กลุ่มสาระ/หมวด :

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38950
ชื่อ นางสาวจิรนันท์  สุวรรณชัยรบ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail pukpick_lovelysj@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ นางสาวเวธกา  ชุมทอง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail gaw_2724@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1843
ชื่อ นางสาวเสาวนีย์  บุญบำรุง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail Nuii_Saowanee@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 103060
ชื่อ นางสาวหทัยรัตน์  ศรีประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail sriprasert.noona@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2482
ชื่อ นางสาววรรณภา  หมวกอิ่ม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail wannapa1992.M@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38814
ชื่อ นางสาวสิริรัตน์  พาลีเดช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail kakakah1808@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38816
ชื่อ นายทศพล  อินน้ำคบ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail top.4.2@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38838
ชื่อ นางสาววิจิตรา  ศรีเขื่อนแก้ว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail wijitra.snook@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38552
ชื่อ นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail ncp.paron@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 110863
ชื่อ นางสาวกชกร  ศรีษาพุทธ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail tookta2535@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38649
ชื่อ นายพงศธร  แสนช่าง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail sky_sailing-m022@hotmail.co.th
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38612
ชื่อ นางสาวชนิษต์ณภัค  คุ้มอิ่ม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail chanitnapak@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38588
ชื่อ นางสาวกรรณิการ์  สุขเกษม
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail army_seungri@hotmail.com
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 13 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9822 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29393 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307884 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย