ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
กลุ่มสาระ/หมวด :

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2820
ชื่อ นายวิญญ์  แสงสด
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail winsaengsod@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 12884
ชื่อ นายธีรวีร์  แพบัว
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail pappa_2007@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38615
ชื่อ นางสาวพรรณนิภา  กลิ้งอินทร์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39768
ชื่อ นางสาวนารีรัตน์  ดิษฐลักษณะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail dnareerat@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38523
ชื่อ นายณรงค์ชัย  หล่อประเสริฐ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail narongchai.put@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2389
ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิงปวิดา  จันทะขาล
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail pat_pawida1992@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38650
ชื่อ นายมงคล  จิ๋วเชย
ตำแหน่ง ค.ศ.1
e-mail ood_rmutsb52@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1206
ชื่อ นายอดิศักดิ์  นุชประยูร
ตำแหน่ง ค.ศ.1
e-mail inumaru-pop@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38598
ชื่อ นางสาวณัฐกฤตา  วงษ์สงฆ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail meaw_naa@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง
ชื่อ นางสาวจิตติภาภรณ์  เตรียมทนะ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail wodongdina@gmail.com
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9822 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29393 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307884 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย