ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
กลุ่มสาระ/หมวด :

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38643
ชื่อ นางสาวจิตราพร  โลหาชีวะ
ตำแหน่ง ค.ศ.1
e-mail jitttraporn.lol@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38604
ชื่อ นายยุรนันท์  อัตตะสาระ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail yattasara@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 117479
ชื่อ นางสาวนิรชา  อุ่นทรัพย์
ตำแหน่ง ค.ศ.1
e-mail kruniracha@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1881
ชื่อ นายธีรภัทร  กระจ่างแสง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail kruaufayw1198@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38636
ชื่อ นายเศรษฐพงษ์  จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง ค.ศ.1
e-mail tao_g8@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 56646
ชื่อ นางสาวเบญจมาภรณ์  กองสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail jin_kani@hotmail.com
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9822 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29393 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307884 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย