ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
กลุ่มสาระ/หมวด :

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39329
ชื่อ นางสาวพรอรุณ  สืบแต่จุ้ย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail phonarun0910@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2809
ชื่อ นางสาววันวิสา  ชีพเป็นสุข
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail mykiss_xoxo@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1060(ส)
ชื่อ นางสาวรสริน  ตัญญวงษ์
ตำแหน่ง ค.ศ.1
e-mail ooh_rossy@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39178
ชื่อ นางณัฐมน  สุชัยรัตน์
ตำแหน่ง ค.ศ.1
e-mail ampare_gap@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38548
ชื่อ นางสาวธัญพร  อักษรกิ่ง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail kue_bio@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38640
ชื่อ นายธีรการณ์  สุสุขเสียง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 106881
ชื่อ นายธีรภัทร  สรรคพงษ์
ตำแหน่ง ค.ศ.1
e-mail momggnuis@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39682
ชื่อ นายสมชาย  อบรมย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail somchai14092527@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 35858
ชื่อ นายพิภพ  วัดกิ่ง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail pipob.wadking20@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1076 (ส)
ชื่อ นายพรเทพ  ตรีสิทธิ์
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ
e-mail sakarao_ocs@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 37508
ชื่อ ว่าที่ ร.ต.บุญญาธิการ  รอดคำ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail yuttachak_99@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 1477
ชื่อ นางสาวจรินทร์ทิพย์  สิงห์เอ้ย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail jarinthip.sin@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 231
ชื่อ นางสาวรังสิมา  ชมจำปี
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38580
ชื่อ นายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุล
ตำแหน่ง ค.ศ.1
e-mail
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9822 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29393 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307884 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย