ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
กลุ่มสาระ/หมวด :

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39321
ชื่อ นางสุธาสินี  เนคมานุรักษ์
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ
e-mail sutha.kubkib@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38526
ชื่อ นางสาวสุภาพร  สมานเกียรติ์
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ
e-mail ptchukiat@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38609
ชื่อ นายวรรธนชาติ  แก้วนุช
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
e-mail eakwawatachat@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38509
ชื่อ นางสาวนิภาพร  แสงไพโรจน์
ตำแหน่ง ค.ศ.1
e-mail niphaporn.sangpairot@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38616
ชื่อ นายสุวพัฒน์  สงวนงาม
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ
e-mail suwapat-s@hotmail.com
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9822 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29393 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307884 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย