ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
กลุ่มสาระ/หมวด :

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 129931
ชื่อ นายสุพรรณ  ภาคทรัพย์ศรี
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ
e-mail suphan737@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 2450
ชื่อ นายนันทวัตน์  ไวยบุญญา
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 114
ชื่อ นายอธิท  อธิวรปัญญากุล
ตำแหน่ง ค.ศ.1
e-mail poptylovecat@hotmail.com
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9822 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29393 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307884 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย