ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
กลุ่มสาระ/หมวด :

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง B004
ชื่อ นางจำนงจิตร  รุจิรัตนราศี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
e-mail งานบริหารทั่วไป
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 268
ชื่อ นางสาวสาลีนี  เพ็งอุดม
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 107904
ชื่อ นางสาวอาสยา  อินทโชติ
ตำแหน่ง ค.ศ.1
e-mail cherrypink97@hotmail.com
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9822 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29393 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307884 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย