ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
กลุ่มสาระ/หมวด :

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39354
ชื่อ นางพัชรีรัตน์  เชื้อพันธ์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38574
ชื่อ นางมันทนี  บุญฤทธิ์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail oik2510@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39020
ชื่อ นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 177
ชื่อ นางสมใจ  คลังวิจิตร
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail somjai.green@gmail.com
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9822 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29393 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307884 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย