ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
กลุ่มสาระ/หมวด :

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 100696
ชื่อ นายพิชัย  หิดาวรรณ
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 4996
ชื่อ นายวสุธา  ธรรมประสิทธิ์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail vasutt119@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 36653
ชื่อ นายวิเชษฐ  ค้าสุวรรณ
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 111344
ชื่อ นางสาวมลิวัลย์  สุขแก้ว
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 73611
ชื่อ นางวิมล  ขันธมาศ
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9822 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29393 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307884 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย