ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
กลุ่มสาระ/หมวด :

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 77653
ชื่อ นางวาสนา  กองรส
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail kr_wasana@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38646
ชื่อ นางปฐมาวดี  คุ้มภัย
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39633
ชื่อ นางศุภลักษณ์  จันทนวงษ์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 76610
ชื่อ นายฉัตร์ชัย  อรรถปักษ์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail chatchai_atthapak@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 14599
ชื่อ นางวิจิตร  ดัดเพชร
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 38653
ชื่อ นางผกาพันธ์  โชตินิสากรณ์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 107490
ชื่อ นางวรากร  นัยพร
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail warakornnaiyaporn@gmail.com
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9822 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29393 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307884 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย