ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
กลุ่มสาระ/หมวด :

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง B014
ชื่อ นายพีระยุทธ  มะพลับ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน
e-mail พนักงานขับรถ
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 42230
ชื่อ นางสุกัญญา  เทียนคำ
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 13936
ชื่อ นางขนิษฐา  กิตติวิริยะ
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 112661
ชื่อ นางศิริวรรณ  ประสงค์
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 18458
ชื่อ นางสาวชมัยพร  พืชกมุทร
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39754
ชื่อ นางสาวอภิญญา  มาแย้ม
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 44731
ชื่อ นางสิรธิมา  เจตนาพิทักษ์กุล
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail sirathima@gmail.com
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9822 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29393 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307884 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย