ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561    
กลุ่มสาระ/หมวด :

รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39787
ชื่อ นายสิรภพ  ทองอร่าม
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail saraphop009@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39442
ชื่อ นางสาวสุวรรณา  แสนสุข
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39287
ชื่อ นายจิรัฏฐ์  แย้มประดิษฐ์
ตำแหน่ง ค.ศ.2 ครูชำนาญการ
e-mail krupeera@hotmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 41257
ชื่อ นายสุรสิทธิ์  โมกขเสน
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail surasitmokk@gmail.com
รูปครู เลขที่ตำแหน่ง 39624
ชื่อ นางนิตยา  จริตธรรม
ตำแหน่ง ค.ศ.3 ครูชำนาญการพิเศษ
e-mail nittayajarittham@gmail.com
ค้นหาครู:
สรุป จำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน


เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 9822 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 10633 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 29393 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 307884 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย