ระบบสารสนเทศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓

:: : วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561    
ข้อมูลครู
 - จำนวนครูชายทั้งหมด 87
คน
 - จำนวนครูหญิงทั้งหมด 134
คน
 - จำนวนครูทั้งหมด 221
คน
ข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ 23 พฤษภาคม 2561
 - ไปราชการ 2
คน
 - ลาป่วย 1
คน
 - ลากิจ 2
คน
 - ไม่ทราบสาเหตุ 0
คน
 - มาปฏิบัติหน้าที่ปกติ 217
คน

ข้อมูลนักเรียน
 - จำนวนนักเรียนชายทั้งหมด 2980
คน
 - จำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมด 1245
คน
 - จำนวนนักเรียนทั้งหมด 4225
คน
ระดับชั้น จำนวนนักเรียน
เต็ม มา ขาด สาย
ม. 1 587 584 3
ม. 2 224 216 7 1
ม. 3 758 750 7 1
ม. 4 738 731 7
ม. 5 735 713 19 3
ม. 6 683 668 14 1
ข้อมูลมาเรียน 23 พฤษภาคม 2561
 - ขาดเรียน 63
คน
 - มาเรียนสาย 6
คน
 - มาเรียนปกติ 3679
คน



เข้าระบบ
User:
Passwd:
  จำนวน Online
ตอนนี้เข้าชม 1 คน
ตอนนี้user 0 คน
สถิติวันนี้ 10447 ครั้ง
สถิติเมื่อวาน 11039 ครั้ง
สถิติเดือนนี้ 30778 ครั้ง
รวมทั้งสิ้น 321743 ครั้ง
เริ่ม 16 ตุลาคม 2560
Home Page สารสนเทศ : โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย