ประชาสัมพันธ์ภาพข่าวกิจกรรมของโรงเรียน

ภาพข่าวกิจกรรมที่ผ่านมา

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มอบทุ...
เมื่อ 27/พ.ค./14 - อ่าน [240]
อ่านต่อ โดย: aou
สามเณรโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ลาสึก
เมื่อ 27/มี.ค./14 - อ่าน [856]
อ่านต่อ โดย: chaiwat
บวชเณร 2
เมื่อ 13/มี.ค./14 - อ่าน [870]
อ่านต่อ โดย: chaiwat
นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยบวชเณร 93...
เมื่อ 12/มี.ค./14 - อ่าน [763]
อ่านต่อ โดย: chaiwat

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวล่าสุดจากกลุ่มสาระการเรียนรู้

 เตรียมพร้อมก่อนสอบ โรงเรียน world class
ขณะนี้ภายในโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ด้วยการทดสอบแบบออนไลน์ ผ่าน www.aysc...
เมื่อ 26/07/14 - อ่าน [422] ครั้ง
อ่านต่อ โดย: luba
 จิตอาสา 5/11
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ในคาบเรียนวิชาสังคมศึกษา นักเรียนขออาสาช่วยพัฒนา...
เมื่อ 27/06/14 - อ่าน [370] ครั้ง
อ่านต่อ โดย: ronwarit
 จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน
นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
เมื่อ 26/06/14 - อ่าน [228] ครั้ง
อ่านต่อ โดย: ronwarit
 นักเรียนเข้าค่ายต้นกล้าพลังงานและกิจกรรม...
เข้าค่ายเตรียมแข่งขัน ลูกชาติเสือส่งโครงงานเครื่องคั่วถั่วพลัวงานทดแทน ระหว่างวันที่ 15-18 มี.ค. 57
เมื่อ 15/03/14 - อ่าน [242] ครั้ง
อ่านต่อ โดย: luba
 ระบบคลังข้อสอบออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู...
ระบบข้อออนไลน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยโดยเข้าผ่าน http://www.exam.in.th/science/
เมื่อ 12/02/14 - อ่าน [419] ครั้ง
อ่านต่อ โดย: luba
 อากาศยานน่ารู้(ครั้งที่ 1 )
เดิมเครื่องบินรบขับไล่ของไทยนั้นจะมีเพียงเครื่อง  Alphaje t, L-39,F-5 , F-16 A/B และ F-16 ADF ซึ่งถือว่าเ...
เมื่อ 11/02/14 - อ่าน [258] ครั้ง
อ่านต่อ โดย: luba
เตรียมพร้อมก่อนสอบ โรงเรียน world class
ขณะนี้ภายในโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนระดับชั้น ม.4 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ ด้วยการทดสอบแบบออนไลน์ ผ่าน www.ayscience...
เมื่อ 26/ก.ค./2014 - อ่าน [422] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: luba
นักเรียนเข้าค่ายต้นกล้าพลังงานและกิจกรรมครูพลังงานรัดับประเท...
เข้าค่ายเตรียมแข่งขัน ลูกชาติเสือส่งโครงงานเครื่องคั่วถั่วพลัวงานทดแทน ระหว่างวันที่ 15-18 มี.ค. 57
เมื่อ 15/มี.ค./2014 - อ่าน [242] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: luba
ระบบคลังข้อสอบออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ระบบข้อออนไลน์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยโดยเข้าผ่าน http://www.exam.in.th/science/
เมื่อ 12/ก.พ./2014 - อ่าน [419] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: luba
อากาศยานน่ารู้(ครั้งที่ 1 )
เดิมเครื่องบินรบขับไล่ของไทยนั้นจะมีเพียงเครื่อง  Alphaje t, L-39,F-5 , F-16 A/B และ F-16 ADF ซึ่งถือว่าเป็นเค...
เมื่อ 11/ก.พ./2014 - อ่าน [258] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: luba
นิทรรศการ IS
เป็ฯที่น่าภูมิใจที่นักเรียนแต่ละคนร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้
เมื่อ 11/ก.พ./2014 - อ่าน [329] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: luba
เฉลยข้อสอบ PRE - ONET ออนไลน์
ตามที่แจ้งให้ทราบเรื่องการเฉลยข้อสอบ PRE-ONET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
เมื่อ 07/ก.พ./2014 - อ่าน [335] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: luba
ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึก...
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์   ร...
เมื่อ 24/ธ.ค./2013 - อ่าน [1623] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย hasana
ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึก...
ตามที่ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ได้จัดกิจกรรมทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์  ...
เมื่อ 24/ธ.ค./2013 - อ่าน [1747] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย hasana
ประวัตินักคณิตศาสตร์และสิ่งก่อสร้างทางคณิตศาสตร์
ประวัตินักคณิตศาสตร์และสิ่งก่อสร้างทางคณิตศาสตร์
เมื่อ 11/ก.ค./2013 - อ่าน [204] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย nutthanun
คุรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน
พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556
เมื่อ 13/มิ.ย./2013 - อ่าน [322] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย kanchanee
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ เหลี่ยวหน้า แลห...
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ร่วมประชุมปฏิบัติการเหลียวหน้า แลหลัง ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2556
เมื่อ 13/มิ.ย./2013 - อ่าน [247] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย kanchanee
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษาดูงานที่โรงเรียนสตรีอ่างทอง วันที่ 15 มีนาคม 2555   
เมื่อ 30/พ.ค./2013 - อ่าน [424] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย kanchanee
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 กลุ่มส...
ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เมื่อ 22/ม.ค./2014 - อ่าน [276] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: napatwit
International Camp 2014 (ชุดที่ 3)
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (International Camp) 2014
เมื่อ 21/ม.ค./2014 - อ่าน [285] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: napatwit
International Camp 2014 (ชุดที่ 2)
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (International Camp) 2014
เมื่อ 21/ม.ค./2014 - อ่าน [219] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: napatwit
International Camp 2014 (ชุดที่ 1)
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ (International Camp 2014) ให้กับนักเรี...
เมื่อ 21/ม.ค./2014 - อ่าน [245] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: napatwit
การประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลสอบ O-NET และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งคุณครูชนนิกานต์ โม้วงษ์ ร่วมกับตัวแทนคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ...
เมื่อ 24/ส.ค./2013 - อ่าน [377] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: napatwit
กลุ่มตัวแทนบริษัท JTB คณะครู และเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานเขตการศึกษาภูม...
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 14.30 - 17.00 น. ณ ห้องอาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุ...
เมื่อ 17/ส.ค./2013 - อ่าน [474] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: napatwit
การศึกษาชื่อหมู่บ้านในอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
บทคัดย่อ            หัวข้อการศึกษาค้นคว้า     ...
เมื่อ 06/ก.พ./2014 - อ่าน [101] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: saraporn
การศึกษาข้อบกพร่องด้านการเขียนสะกดคำ ในอินเตอร์เน็ต
ชื่อเรื่อง                   ...
เมื่อ 06/ก.พ./2014 - อ่าน [144] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: saraporn
การศึกษาข้อบกพร่องด้านการเขียนสะกดคำ ในอินเตอร์เน็ต
บทคัดย่อ            หัวข้อการศึกษาค้นคว้า     ...
เมื่อ 06/ก.พ./2014 - อ่าน [183] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: saraporn
ส่งนักเรียนเข้าประชันกลอนสด
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประชันกลอนสด  ณ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ...
เมื่อ 12/ก.ย./2013 - อ่าน [653] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: nuntiya
เลี้ยงส่งคุณครูลาวัณย์
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดงานเลี้ยง เนื่องในโอกาสที่ครูลาวัณย์ อุตตะมะ เกษียณอายุราชการ ณ เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์  ...
เมื่อ 28/ส.ค./2013 - อ่าน [991] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: nuntiya
คณะครูกลุ่มสาระฯภาษาไทย เข้าร่วมงานเทศกาลสัปดาห์วิทยาศาตร์
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนภาษาไทย เข้าร่วมงานเทศกาลสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
เมื่อ 14/ส.ค./2013 - อ่าน [425] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: nuntiya
จิตอาสา 5/11
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ในคาบเรียนวิชาสังคมศึกษา นักเรียนขออาสาช่วยพัฒนาพื้นที่เพื...
เมื่อ 27/มิ.ย./2014 - อ่าน [370] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: ronwarit
จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน
นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
เมื่อ 26/มิ.ย./2014 - อ่าน [228] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: ronwarit
ประวัติการลอยกระทง
เทศกาลลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี หรืออยู่ในราวเดือนพฤศจิกายนถือว่าเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่มี...
เมื่อ 17/พ.ย./2013 - อ่าน [481] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: ronwarit
"พระราชินี"พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2556
คำขวัญวันแม่ "พระราชินี"พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2556 วัน ที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญที่ คนไทยทุกคนรู้...
เมื่อ 07/ส.ค./2013 - อ่าน [514] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: ronwarit
วันอาสาฬหบูชา 2556
ประวัติวันอาสาฬหบูชา     สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน คงทราบกันดีกว่า ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี จะตร...
เมื่อ 04/ก.ค./2013 - อ่าน [427] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: ronwarit
23 กรกฏาคม วันเข้าพรรษา
23 กรกฏาคม วันเข้าพรรษา ในวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2556 นี้ เป็นวันเข้าพรรษา ซึ่งอยู่ต่อจากวันอาสาฬหบูชา ถือเป็นสิ่งที่ดี...
เมื่อ 04/ก.ค./2013 - อ่าน [276] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: ronwarit

ยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้ กรุณาเรียกใหม่อีกครั้ง

เอกสารการสอนวิชานาฏศิลป์ ศ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เอกสารการสอนวิชานาฏศิลป์ ศ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เมื่อ 11/ก.ย./2013 - อ่าน [2426] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: admin
ชมรมโลกศิลปะและชมรมลายไทยทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ศิลปะ
ชมรมโลกศิลปะและชมรมลายไทยทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ศิลปะ ไปกันเมื่อเร็วๆนี้ นักเรียนให้ความสนใจและเกิดแนวความคิดในการทำงานศิลปะ
เมื่อ 29/ก.ค./2013 - อ่าน [233] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: sirapob
การเรียนรายวิชา IS1
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เป็นรายวิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนกำหนดประเด็นปัญหา ตั้งสมมุติฐาน ค้นคว้า แสวงหาควา...
เมื่อ 14/มิ.ย./2013 - อ่าน [299] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: chatchai
กิจกรรมการเรียนรู้ทัศนศิลป์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องความเข้าใจศิลปะ เป็น...
เมื่อ 13/มิ.ย./2013 - อ่าน [263] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: chatchai
เผยแพร่ผลงานวิจัย อาจารย์สิรภพ ทองอร่าม
เผยแพร่ผลงานวิจัยอาจารย์สิรภพ ทองอร่าม
เมื่อ 21/พ.ค./2013 - อ่าน [1167] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: admin
ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพ...
ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อ 01/ธ.ค./2013 - อ่าน [517] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย nipaporn
ผลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพ...
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่  63...
เมื่อ 01/ธ.ค./2013 - อ่าน [306] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย nipaporn
อบรมโครงการประกวดการพัฒนาเกมแอพพิเคชัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกร...
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดอบรมโครงการประกวดการพัฒนาเกมแอพพิเคชัน โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ...
เมื่อ 01/ธ.ค./2013 - อ่าน [290] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย nipaporn
งานคอมพิวเตอร์พานักเรียนร่วมกิจกรรม "กบจูเนียร์ ปี5"
งานคอมพิวเตอร์พานักเรียนร่วมกิจกรรม "กบจูเนียร์  ปี5"  ในวันที่ 21 มิถุนายน  2556 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ...
เมื่อ 24/มิ.ย./2013 - อ่าน [315] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย thanabat
คุณครูกำลังสอน การ Control หุ่นยนต์
กิจกรรมชุมนุมคอมพิวเตอร์
นักเรียนมีความสุขกับการจัดการการเรียนรู้  ซึ่งนักเรียนมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์ิ้ชิ้นงานด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็น...
เมื่อ 20/มิ.ย./2013 - อ่าน [262] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย nipaporn
การจัดการการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างการ์ตูน Animation ระดับชั้นมัธยมศึ...
การจัดการการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างการ์ตูน Animation ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เมื่อ 19/มิ.ย./2013 - อ่าน [409] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย nipaporn
ตัวแทนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ อ.ย.ว. อบรมลูกเสือ กกต.
วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจั...
เมื่อ 04/ก.ค./2013 - อ่าน [254] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: touchawin
โตขึ้น...อยากเป็นอะไรหรอ.....?
โตขึ้น...อยากเป็นอะไรหรอ.....? "แม่อยากให้ผมเป็นหมอ บังคับให้ผมเรียนหมอ ผมจบมาก็เป็นหมอ แต่ผมไม่มีความสุขเลย เพราะน...
เมื่อ 03/ก.ค./2013 - อ่าน [341] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: jittima
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 น. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1...
เมื่อ 01/ก.ค./2013 - อ่าน [293] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: touchawin
คณะลูกเสือ ยุวกาชาด ซ้อมสวนสนามเตรียมพร้อมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิุนายน 2556 เวลา 15.00 น. คณะตัวแทนลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนอยุธยาิวิทยาลัย ร่วมกันซ้อมสวนสนามเพื่อเต...
เมื่อ 27/มิ.ย./2013 - อ่าน [292] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: touchawin
ทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ขณะนี้ งานแนะแนวกำลังประกาศรับสมัครประเภททุนตั้งใจเรียน (ขาดแคลนทุนทรัพย์) นักเรียน (ทุกระดับชั้น)  สามารถขอรับใบสม...
เมื่อ 18/มิ.ย./2013 - อ่าน [205] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: wacharee
พานักเรียนรับมอบทุนวัดอโยธยา
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 พระครูสังฆรักษ์ปัญญาพล ปญฺญาพโล เจ้าอาวาสวัดอโยธยา จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนประ...
เมื่อ 17/มิ.ย./2013 - อ่าน [253] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: pongsak

ข่าวล่าสุดจากระดับชั้น

 แจ้งข่าวนักเรียน ม.3
การเตรียมตัวสอบ  นักเรียนควรเตรียมทบทวนตำราเรียน  หยุดการเล่นไลด์ เกม  ก่อน  ด้วยความปราถน...
เมื่อ 21/09/14 - อ่าน [104] ครั้ง
อ่านต่อ โดย: phikul
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ ของโรงเรียน
เมื่อ 26/06/14 - อ่าน [300] ครั้ง
อ่านต่อ โดย: ronwarit
 นั่งสมาธิประจำวันช่วงเช้า หลังเคารพธงชาต...
นั่งสมาธิประจำวันช่วงเช้า หลังเคารพธงชาติ ระดับชั้น ม.5
เมื่อ 10/06/14 - อ่าน [370] ครั้ง
อ่านต่อ โดย: admin
 นักเรียน กยศ. รายใหม่ ม.6
นักเรียน กยศ.รายใหม่ ม.6           ที่ลงทะเบียนขอกู้เงิน กยศ. ภา...
เมื่อ 05/06/14 - อ่าน [193] ครั้ง
อ่านต่อ โดย: jittima
 นักเรียน กยศ.รายเก่า ม.6
นักเรียน กยศ.รายเก่า ม.6 ทุกคน            ขอให้มาติดต่อเพื่...
เมื่อ 03/06/14 - อ่าน [202] ครั้ง
อ่านต่อ โดย: jittima
รูป 1  กิจกรรมร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ระดับชั้น ม.6...
ในวันพุทธที่ 21 พฤษภาคม 2557 ระดับชั้น ม.6 ได้ทำกิจกรรม กิจกรรมร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ระดับชั้น ม.6 ดำเนินการโดย...
เมื่อ 21/05/14 - อ่าน [311] ครั้ง
อ่านต่อ โดย: kittipat
การจัดแข่งขันกองเชียร์ของม.1
ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดชุมนุมเชียร์ให้กับนักเรียนทั้งระดับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความ...
เมื่อ 13/พ.ย./2013 อ่าน [853] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: nipaporn
กิจกรรมการเข้าแถวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  กิจกรรมการเข้าแถวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นการฝึกภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นกับตัวนั...
เมื่อ 06/ส.ค./2013 อ่าน [647] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: nipaporn
แจกผ้ารองนั่ง
เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2556 ได้มีการแจกผ้าปูรองนั่ง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธศึกษาปีที่ 1 เพื่อไว้สำหรับรองนั่ง เวลาเค...
เมื่อ 04/ก.ค./2013 อ่าน [537] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: suwimon
การประชุมนักเรียนระดับชั้น ม.2 วันศุกร์ท...
ภาพกิจกรรมการสวดมนต์ไหว้พระในการประชุมระดับชั้น ม.2 วันที่ 19 ก.ค. 2556
เมื่อ 19/ก.ค./2013 อ่าน [512] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: kittipat
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ๒
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ๒
เมื่อ 11/ก.ค./2013 อ่าน [218] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: nutthanun
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
เอกสารประกอบการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
เมื่อ 11/ก.ค./2013 อ่าน [265] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: nutthanun
แจ้งข่าวนักเรียน ม.3
การเตรียมตัวสอบ  นักเรียนควรเตรียมทบทวนตำราเรียน  หยุดการเล่นไลด์ เกม  ก่อน  ด้วยความปราถนาดีจา...
เมื่อ 21/ก.ย./2014 อ่าน [104] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: phikul
ค่ายพักแรม
เพิ่มเติมกิจกรรม
เมื่อ 13/ม.ค./2014 อ่าน [433] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: phikul
พักแรมลูกเสือ ม.3
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เมื่อ 13/ม.ค./2014 อ่าน [443] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: phikul
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ ของโรงเรียน
เมื่อ 26/มิ.ย./2014 อ่าน [300] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: ronwarit
รับสมัครประธานนักเรียน
ประกาศ รับสมัครประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2556 ขอรายละเอียดและสมัครไ...
เมื่อ 29/พ.ย./2013 อ่าน [619] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: ronwarit
คุณแม่ตัวอย่างของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คุณแม่ของนางสาวจอมจันทร์ งามสมบัติ คุณแม่ตัวอย่างของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2556 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย...
เมื่อ 09/ส.ค./2013 อ่าน [539] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: ronwarit
นั่งสมาธิประจำวันช่วงเช้า หลังเคารพธงชาติ ระดับชั้น ม.5
นั่งสมาธิประจำวันช่วงเช้า หลังเคารพธงชาติ ระดับชั้น ม.5
เมื่อ 10/มิ.ย./2014 อ่าน [370] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: admin
คุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมมุทิตาจิต อ.สุดใจ เกษสังข์
คุณครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมมุทิตาจิต  เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการของท่านอาจารย์สุดใจ...
เมื่อ 17/ก.ย./2013 อ่าน [349] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: rawiwan
อีกตัวอย่างหนึ่งของการทำความดี : ชมเชยนักเรียนที่ทำความดีเก็บกระเป๋าสตางค์ได้แล้วนำส่งครู
นายสุรสิทธิ์ โมกขเสน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กล่าวชมเชยนักเรียนที่ทำความดี เก็บกระเป๋างสตางค์นักเรียนได้...
เมื่อ 09/ก.ค./2013 อ่าน [650] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: admin
นักเรียน กยศ. รายใหม่ ม.6
นักเรียน กยศ.รายใหม่ ม.6           ที่ลงทะเบียนขอกู้เงิน กยศ. ภาคเรีย...
เมื่อ 05/มิ.ย./2014 อ่าน [193] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: jittima
นักเรียน กยศ.รายเก่า ม.6
นักเรียน กยศ.รายเก่า ม.6 ทุกคน            ขอให้มาติดต่อเพื่อ...ล...
เมื่อ 03/มิ.ย./2014 อ่าน [202] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: jittima
รูป 1
กิจกรรมร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ระดับชั้น ม.6 โดยคณะกรรมการนักเรียน กลุ่มชั้น ม.6
ในวันพุทธที่ 21 พฤษภาคม 2557 ระดับชั้น ม.6 ได้ทำกิจกรรม กิจกรรมร้องเพลงชาติ,สวดมนต์ระดับชั้น ม.6 ดำเนินการโดยคณะกร...
เมื่อ 21/พ.ค./2014 อ่าน [311] ครั้ง
อ่านต่อ เขียนโดย: kittipat

งาน/กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล แสดงความยินดีกับอาจารย์นิ...
เมื่อ 10/ก.ค./13 อ่าน [709]
อ่านต่อ โดย: admin
แบบใบลา
แบบใบลา แบบขออนุญาตไปราชการ
เมื่อ 17/มิ.ย./13 อ่าน [461]
อ่านต่อ โดย: kanyarat
ประชุมวันทักษิณานุประทานน้อมเกล้า ฯ
เมื่อ 04/มิ.ย./13 อ่าน [349]
อ่านต่อ โดย: chaiwat
ประชุมคณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนหัวหน้าห้อ...
เมื่อ 31/พ.ค./13 อ่าน [856]
อ่านต่อ โดย: admin

ดาวน์โหลดแบบฟร์อม / เอกสาร

หัวข้อไฟลฺ์ดาวน์โหลด ไฟล์แนบ
ฟอร์มสำรวจวิชาลงทะเบียน ฟอร์มสำรวจวิชาลงทะเบียน.xls
แบบสรุปโครงการปีการศึกษา 2557 (พร้อมแบบสอบถามปรับใหม่และต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม) คู่มือการสรุปผลการจัดกิจกรรม ปี 2557.docx, แบบสอบถามปรับปรุงใช้ปี 2557.docx, ต้นแบบการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม.xlsx
แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ฉบับสมบูรณ์) แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มวิชาการ ปก-สารบัญ.docx, แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มวิชาการ หน้า 1-14.docx
เอกสารแบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ แบบฟอร์มสารสนเทศกลุ่มสาระ .docx
โครงการ / กิจกรรม ปี 2557 แบบเขียนโครงการ 57.doc, วัตถุประสงค์โครงการหลัก 2557.docx

งาน/กิจกรรม กลุ่มบริหารทั่วไป

การแจ้งซ่อมงานอาคารสถานที่กลุ่มบริหารทั่วไป
เมื่อ 18/พ.ค./14 อ่าน [116]
อ่านต่อ โดย: luba
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยขอขอบคุณเทศบาลนครพระนคร...
เมื่อ 15/พ.ค./14 อ่าน [192]
อ่านต่อ โดย: luba
กลุ่มบริหารทั่วไปและคณะครูอาจารย์ ร่วมงานพระร...
เมื่อ 23/มิ.ย./13 อ่าน [763]
อ่านต่อ โดย: admin
ผอ.เฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ประชุมชี้แจงแนวในการ...
เมื่อ 08/มิ.ย./13 อ่าน [636]
อ่านต่อ โดย: admin

งานพยาบาลและอนามัยโรงเรียน

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ...
เมื่อ 20/ก.ย./13 - อ่าน [241]
อ่านต่อ โดย: nitiwadee
การรณรงค์การใช้ถุงยางอนมัยในวัยรุ่น
เมื่อ 24/ก.ค./13 - อ่าน [575]
อ่านต่อ โดย: nitiwadee
การอบรมสุขาภิบาลอาหารผู้จำหน่ายอาหารโรงเ...
เมื่อ 25/มิ.ย./13 - อ่าน [161]
อ่านต่อ โดย: wijira
เครือข่ายบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนจั...
เมื่อ 17/มิ.ย./13 - อ่าน [173]
อ่านต่อ โดย: wijira

สาระน่ารู้จากชมรมมัคคุเทศก์

ศาสตราจารย์ ชิน อยู่ดี
จากครูสอนภาษาอังกฤษสู่"บิดาแห่งวิชา...
เมื่อ 16/มี.ค./14 - อ่าน [369]
อ่านต่อ โดย: wannapong
ศ.ชิน อยู่ดี
จากครูสอนภาษาอังกฤษสู่"บิดาแห่งวิชา...
เมื่อ 16/มี.ค./14 - อ่าน [308]
อ่านต่อ โดย: wannapong
งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกและงานการชาดป...
เมื่อ 16/ต.ค./13 - อ่าน [154]
อ่านต่อ โดย: thanakorn
อโยธยา เมืองท่าสำคัญของอาณาจักรละโว้
เมื่อ 16/ต.ค./13 - อ่าน [194]
อ่านต่อ โดย: thanakorn

แนะแนวการศึกษา

ประชาสัมพันธ์งานแนะแนวหมายเลข 4/2557
เมื่อ 19/ก.ย./14 - อ่าน [74]
อ่านต่อ โดย: jittima
ประชาสัมพันธ์แนะแนว หมายเลข 2/2557
เมื่อ 05/ก.ย./14 - อ่าน [248]
อ่านต่อ โดย: jittima
โควตา มทร.ธัญบุรี
เมื่อ 30/ก.ค./14 - อ่าน [338]
อ่านต่อ โดย: jittima
ประชาสัมพันธ์งานแนะแนว หมายเลข 1/2557
เมื่อ 16/ก.ค./14 - อ่าน [359]
อ่านต่อ โดย: jittima

TV CH8 A.Y.W.

รายการ TV วันพุธที่19 มิถุนายน 2556 โรง...
เมื่อ 21/มิ.ย./13 - อ่าน [765]
อ่านต่อ โดย: chaiwat
ภาพพานไหว้ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยปีการ...
เมื่อ 15/มิ.ย./13 - อ่าน [840]
อ่านต่อ โดย: chaiwat

ชมรมสังคีตศิลป์

นักเรียนดนตรีไทยได้รับเลือกให้ได้เครื่องหมาย...
เมื่อ 21/ก.ย./13 - อ่าน [296]
อ่านต่อ โดย: atitaya
บทเพลงจากใจ"ชาวสังคีตศิลป์อยุธยาวิทยาลัย
เมื่อ 25/ส.ค./13 - อ่าน [283]
อ่านต่อ โดย: atitaya

ชมรมถ่ายภาพ

ภาพสวยๆ ขำๆกีฬาสีอยุธยาวิทยาลัย 56 (ชุด...
เมื่อ 16/ต.ค./13 - อ่าน [1893]
อ่านต่อ โดย: chaiwat
ภาพสวยๆ ขำๆกีฬาสีอยุธยาวิทยาลัย 56 (ชุดท...
เมื่อ 16/ต.ค./13 - อ่าน [1653]
อ่านต่อ โดย: chaiwat

งานห้องสมุด

เชิญร่วมกิจกรรมกับห้องสมุด
เมื่อ 02/ส.ค./13 - อ่าน [262]
อ่านต่อ โดย: natha
6/2 พาทัวร์ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลั...
เมื่อ 17/เม.ย./13 - อ่าน [512]
อ่านต่อ โดย: admin

เวทีคนเก่ง

นวัตกรคนเก่ง
19/02/14 - อ่าน [486]
อ่านต่อ jittima
รับทุนเรียนปริญญาตรีตลอดหลักสูตร
19/02/14 - อ่าน [616]
อ่านต่อ jittima
รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน
17/09/13 - อ่าน [467]
อ่านต่อ touchawin
คนเก่ง อยว ม.6
10/06/13 - อ่าน [1039]
อ่านต่อ chaiwat
คนเก่ง อยว
10/06/13 - อ่าน [713]
อ่านต่อ chaiwat
ปรัชญา ทองจัด สอบได้เตรียมทหาร (นายร้อ...
07/06/13 - อ่าน [954]
อ่านต่อ admin