กลุ่มบริหารงานบุคคล

 ประชุมคณะกรรมการนักเรียนและนักเรียนหัวหน้าห้อง
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าห้อง เพื่อชี้แจงระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เช่นการไว้ผม การแต่งกาย เพื่อเป็นแนวปฏิบัติไปในทางเดียวกัน โดยมีผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา รองฯ สมศักดิ์ งามสมเกล้า รองฯ มานิต แถบทอง และหัวหน้าฝานกิจการนักเรียน อาจารย์ชูชาติ สุขสมโภชน์ โดยให้นักเรียนไว้ผมรองทรงสูงได้ นักเรียนหญิงไว้ผมยาวไม่เกินบ่า และรวบให้เรียบร้อยด้วยโบว์สีดำหรื...
อ่านต่อ เมื่อ: 31/พ.ค./13 - อ่าน [5601] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมตรวจระเบียบและความเรียบร้อย ภายในบริเวณโรงเรียน
งานกิจการนักเรียน นำนักศึกษาวิชาทหาร อาสาสมัครดูแล กวดขัน ระเบียบวินัย การเข้าแถว การหนีโรงเรียน การไม่เข้าเรียนของนักเรียน บริเวณรั้วโรงเรียน ตามอาคารต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และดูแลให้เกิดความเรียบร้อย
อ่านต่อ เมื่อ: 25/พ.ค./13 - อ่าน [5188] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 ทำบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2556
กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน จัดทำบัตรนักเรียนให้กับนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556
อ่านต่อ เมื่อ: 25/พ.ค./13 - อ่าน [5544] ครั้ง - เขียนโดย: admin

หน้า