กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 โครงการเสริมสร้างมวลชนจิตอาสา
26 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพน้อยที่ 1 เป็นประธาน  การจัดโครงการเสริมสร้างมวลชนจิตอาสา โดยได้รับมอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  โอกาสนี้ นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ  การนี้มีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทย...
อ่านต่อ เมื่อ: 27/ธ.ค./18 - อ่าน [3672] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ค่ายลูกเสือ ม.2 ปีการศึกษา 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 61 ณ ค่ายภูริทัศ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมีนายอนันต์ มีพจนา ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดค่ายฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น การช่วยเห...
อ่านต่อ เมื่อ: 15/พ.ย./18 - อ่าน [2328] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ม.1 ปีการศึกษา 2561
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 61 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีนายสมศักดิ์ งามสมเกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดค่ายฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบวิชาลูกเสือ ชั้น ม.1 ลูกเสือ/เนตรนารี จะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านกิจกรรมฐานการเร...
อ่านต่อ เมื่อ: 09/พ.ย./18 - อ่าน [3623] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง
ผู้บังคับบัญชา พร้อมด้วย ลูกเสืออาสากกต.โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จำนวน 42 นาย ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง รุ่นที่ 1โดยมี นายนพดล คงสมโอษฐ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (กกต.)  เป็นประธานเปิดกิจกรรม  ณ โรงแรมริเวอร์วิวเพลส อำเภอพระนครศรีอยุธยา ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 รดามณี  สายพัฒนะ/ภาพ
อ่านต่อ เมื่อ: 13/ส.ค./18 - อ่าน [2253] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 มอบทุนการศึกษาของคุณสิรดนัย สุภาพร
วันนี้ (6 สิงหาคม 2561) นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบทุนการศึกษาของคุณสิรดนัย สุภาพร จำนวน 2500 บาท จำนวน 2 ทุน แก่ 1.น.ส.ดวงกมล แจ้งสว่าง ม.5/15 2.น.ส.ศิริวรรณ สุวรรณภนิตย์ ม.5/15 ขอบคุณภาพจาก  ครูจักรดุลย์  มนตรีกุล ณ อยุธยา  
อ่านต่อ เมื่อ: 06/ส.ค./18 - อ่าน [2348] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วย นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการ ให้โอวาท แก่กองลูกเสือ/เนตรนารี ในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติด สำหรับลูกเสือ เนตรนารี ระดับชั้น ม.2  เป็นหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และทำกิจกรรมป้องกันและต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนขยายกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดลงสู่สถานศึกษา และชุมชน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนอยุ...
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ก.ค./18 - อ่าน [2797] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
1 กรกฎาคม 2561  ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนามลูกเสือ เนตรนารี และทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ชุมชน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 วันนี้ นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี...
อ่านต่อ เมื่อ: 05/ก.ค./18 - อ่าน [2628] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 นศท.อยุธยาวิทยาลัย ขานรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2-3 ได้เข้าร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ในพื้นที่ใกล้หมู่บ้านตนเอง ในทุกๆอำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  สำหรับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากแนวคิด "โครงการประชารัฐ" ในการแก้ปัญหาและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างยั่งยืน ในทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงความมั่นคง จึงมีการตั้งกลุ่มคณะทำงานขึ้นมาในชื่อ "คณะกรรม...
อ่านต่อ เมื่อ: 14/มี.ค./18 - อ่าน [2945] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ฝึกภาคสนาม นศท.ปี 3 สะท้อนภาพลักษณ์ “สมาร์ท รด.”
นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับการฝึกภาคสนามประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายฝึก นศท.  ห้วยจระเข้ อ.เมือง จ.สระบุรี มทบ.18 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม ที่ผ่านมา โดยปีนี้มี นศท.ทั้งชายและหญิงเข้ารับการฝึกอย่างเข้มข้นและสมจริง  บนพื้นฐานของความปลอดภัย และมีการกวดขันวินัยเพื่อสะท้อนภาพลักษณ์  “สมาร์ท รด.” นศท.ที่ผ่านกระบวนการฝึกวิชาทหารเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและเป็นกำลั...
อ่านต่อ เมื่อ: 29/ม.ค./18 - อ่าน [2850] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 จิตอาสา ลูกเสือทำดีด้วยหัวใจ
เช้าวันนี้ (22 มกราคม 2561) นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรแก่ลูกเสือจิตอาสา ในโครงการ “จิตอาสา ลูกเสือทำดีด้วยหัวใจ” ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่า ในงานพระ...
อ่านต่อ เมื่อ: 22/ม.ค./18 - อ่าน [2381] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1
วันที่ 18 มกราคม 2561 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โดยสมบูรณ์ เกิดความภาคภูมิใจในเกียรติ ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีระเบียบวินัย รู้จักรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนการยอมรับและปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ในวันนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือชั้น ม.1 เข้าร่วมพิธี แ...
อ่านต่อ เมื่อ: 19/ม.ค./18 - อ่าน [2458] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมการแข่งขันประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ
ลูกเสือกองเกียรติยศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดยนายมานิต   แถบทอง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ศักดา สาพิมาน หัวหน้าระดับชั้น ม.3 นายวิญย์ แสงสุด เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันประกวดระเบียบแถวและสวนสนาม  ณ  โรงเรียนประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560. / / / / / / / / / / ...
อ่านต่อ เมื่อ: 08/มิ.ย./17 - อ่าน [3339] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 อบรมลูกเสือ IT
อบรมลูกเสือ IT เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พศ.2557
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ม.ค./15 - อ่าน [4854] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 สวนสนามลูกเสือวันสถาปนา
สวนสนามลูกเสือวันสถาปนา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พศ 2557
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ม.ค./15 - อ่าน [5649] ครั้ง - เขียนโดย: admin