ข่าวจากระดับชั่น-ม1

 มุทิตาจิต คุณครูเกษียณอายุราชการ (ระดับชั้น ม.1)
คณะครู นักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย คุณครูศุภกร การสมบัติ หัวหน้าระดับชั้น ม.1 ร่วมแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 ซึ่งในปีนี้ มีคุณครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่ ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ สุขสมโภชน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ คุณครูวิไล เอกกฐิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครู ณ หอประช...
อ่านต่อ เมื่อ: 14/ก.ย./18 - อ่าน [3240] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1  ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันนี้ นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักเรียนน้องใหม่  พร้อมทั้งพบทีมผู้บริหาร คุณครูที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อให้การรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่สำหรับปีการศึกษา 2561 ได้รับทราบและ...
อ่านต่อ เมื่อ: 18/พ.ค./18 - อ่าน [2365] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ขวัญใจนักเรียน ม.1 อาจารย์จตุพร กล้วยอ่อน อดีตหัวหน้าระดับชั้น ม.1 ได้รับเชิญมาร่วมพิธี
ขวัญใจนักเรียน ม.1 อาจารย์จตุพร กล้วยอ่อน อดีตหัวหน้าระดับชั้น ม.1 ได้รับเชิญมาร่วมพิธี ฯ
อ่านต่อ เมื่อ: 05/พ.ย./16 - อ่าน [4746] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
พิธีถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ของคณะครู นักเรียน ใรระดับชั้น ม.1 
อ่านต่อ เมื่อ: 05/พ.ย./16 - อ่าน [4451] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 ปฐมนิเทศม.1
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1
อ่านต่อ เมื่อ: 19/มิ.ย./15 - อ่าน [6619] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 นักเรียน ม.1 เข้าค่ายลูกเสือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 เข้าค่ายพักแรก ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 22 มกราคม พศ.2558
อ่านต่อ เมื่อ: 19/มิ.ย./15 - อ่าน [7463] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 ปฐมนิเทศระดับชั้นม.1
ปฐมนิเทศระดับชั้นม.1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พศ.2557
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ม.ค./15 - อ่าน [3990] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 การจัดแข่งขันกองเชียร์ของม.1
ภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดชุมนุมเชียร์ให้กับนักเรียนทั้งระดับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความรักสถาบันให้เกิดขึ้นกับนักเรียนด้วยการฝึกให้นักเรียนร้องเพลงของสถาบันเช่น เพลงชาติเสือ เพลงธงฯลฯ ตลอดภาคเรียนและเพื่อสร้างความประทับใจและสนุกสนานก่อนปิดภาคเรียนได้จัดแข่งขันประกวดกองเชียร์ โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่สีแสดและสีเขียว รองชนะเลิศอันดับ 1 สีฟ้า และรองชนะเลิศอันดับ 2 สีม่วง รา...
อ่านต่อ เมื่อ: 13/พ.ย./13 - อ่าน [2071] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn
 กิจกรรมการเข้าแถวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  กิจกรรมการเข้าแถวของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เป็นการฝึกภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนและคุณครู ให้เป็นผู้นำการทำกิจกรรมการเข้าแถวตอนเช้า ห้องใดรับผิดชอบกิจกรรมในวันนั้นๆ คุณครูที่ปรึกษาของห้องต้องเป็นผู้ให้ความรู้กับนักเรียนหน้าแถวของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งทำให้นักเรียนและคุณครูตื่นตัวสนใจในกิจกรรมได้เป็นอย่างดี    
อ่านต่อ เมื่อ: 06/ส.ค./13 - อ่าน [2311] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn
 ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   นายจตุพร กล้วยอ่อน หัวหน้าระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โทรศัพท์ 081-8685985   ชั้น อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 1/1 นางวาสนา อรรถจรูญ    1/2 นางอารี การสมธร  ...
อ่านต่อ เมื่อ: 04/พ.ค./13 - อ่าน [5003] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 บรรยากาศการปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1
บรรยากาศการปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 โดยระดับชั้น ม.1 อาจารย์จตุพร กล้วยอ่อน กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน  โดยรองผู้อำนวยการสมศักดิ์ งามสมกล้า และคณะทำงาน ครูที่ปรึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศ
อ่านต่อ เมื่อ: 04/พ.ค./13 - อ่าน [6656] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 เด็กชายพรหมพิริยะ บุรกรณ์ สอบได้ที่ 1 ม.1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
เด็กชายพรหมพิริยะ บุรกรณ์ สอบได้ที่ 1 ม.1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ได้รับเงินรางวัลจากท่านผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา
อ่านต่อ เมื่อ: 04/พ.ค./13 - อ่าน [5008] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2556
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยอาจารย์จตุพร กล้วยอ่อน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และอาจารย์ที่ปรึกษาให้การปฐมนิเิทศนักเรียนใหม่ ให้รู้จักการปรับตัว รู้จักอาจารย์ที่ปรึกษา รู้จักสถานที่ โดยมีท่านผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ให้โอวาท รองผู้อำนวยการสมศักดิ์ งามสมกล้า และคณะงานกิจการนักเรียนดำเนินการจัดการ
อ่านต่อ เมื่อ: 04/พ.ค./13 - อ่าน [7287] ครั้ง - เขียนโดย: admin