ข่าวจากระดับชั่น-ม4

 ภาพ ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ภาพ ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 AYW TV /ภาพ
อ่านต่อ เมื่อ: 15/พ.ย./18 - อ่าน [1438] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเตรียมความพร้อมประเทศไทย 4.0
นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ นายจิรพล รอดบาง สถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการขับเคลื่อนจังหวัดสู่การเตรียมความพร้อมประเทศไทย 4.0 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม. 4 กว่า 300 คน ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมกระตุ้นและขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นภายใต้...
อ่านต่อ เมื่อ: 05/มิ.ย./18 - อ่าน [2402] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้น  ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันนี้ นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักเรียนน้องใหม่  พร้อมทั้งพบทีมผู้บริหาร คุณครูที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อให้การรับนักเรียนที่เข้ามาใหม่สำหรับปีการศึกษา 2561 ได้รับทราบและ...
อ่านต่อ เมื่อ: 18/พ.ค./18 - อ่าน [2223] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ปฐมนิเทศม.4
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นม.4
อ่านต่อ เมื่อ: 19/มิ.ย./15 - อ่าน [6554] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 ระดับชั้นม.4 เข้าค่ายชีววิทยา
ระดับชั้นม.4 เข้าค่ายชีววิทยา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พศ 2557
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ม.ค./15 - อ่าน [5644] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่ ของโรงเรียน
อ่านต่อ เมื่อ: 26/มิ.ย./14 - อ่าน [2984] ครั้ง - เขียนโดย: ronwarit
 รับสมัครประธานนักเรียน
ประกาศ รับสมัครประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557 เริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2556 ขอรายละเอียดและสมัครได้ที่หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
อ่านต่อ เมื่อ: 29/พ.ย./13 - อ่าน [1858] ครั้ง - เขียนโดย: ronwarit
 คุณแม่ตัวอย่างของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
คุณแม่ของนางสาวจอมจันทร์ งามสมบัติ คุณแม่ตัวอย่างของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2556 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  รับมอบเกียรติบัตรคุณแม่ตัวอย่างจากท่าน  ผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์  ภาระธัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
อ่านต่อ เมื่อ: 09/ส.ค./13 - อ่าน [2802] ครั้ง - เขียนโดย: ronwarit
 คำว่า พระอรหันต์ กับ อรหันต์ ใช้ให้ถูก
คำว่า พระอรหันต์ กับ อรหันต์ พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็น”พระอรหันต์” ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง พระอรหันต์ อ่านว่า  พระ-อะ-ระ-หัน นักเรียนเวลาสวดมนต์มักสวดแบบผิดๆมักจะใช้คำว่า อรหัน อ่านว่า ออ-ระ-หัน เรามาดูความหมายของทั้งสองคำกันนะครับ และเมื่อทราบแล้วกรุณาใช้ให้ถูกต้องด้วย พระอรหันต์ (พระ-อะ-ระ-หัน) คือ ผู้สำเร็จธรรมวิเศษสูงสุดในพระพุทธศาสนา พระอริยบุคคลชั้นสูงสุด สามารถละสังโยชน์ได้ครบ...
อ่านต่อ เมื่อ: 07/ส.ค./13 - อ่าน [2894] ครั้ง - เขียนโดย: ronwarit
 ทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษาและเบิกเนตรพระโมคคัลลา พระสารีบุตร
11  กรกฎาคม 2556 นักเรียนกลุ่มชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษาและเบิกเนตรพระโมคคัลลา พระสารีบุตร ณ ลานธรรมะ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมีท่านผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ภาระธัญญาเป็นประธานในพิธี
อ่านต่อ เมื่อ: 11/ก.ค./13 - อ่าน [2324] ครั้ง - เขียนโดย: ronwarit
 ร่วมงานวันสุนทรภู่
วันที่ 28 มิถุนายน 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จัดงานวันสุนทรภู่ ณ หอประชุม 2 มีท่านผู้มีเกียรติมาร่วมในพิธีมากมายหลายท่าน หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เยื่ยมชมลูกๆ ม.4 ที่มาจัดแสดงนิทรรศการ
อ่านต่อ เมื่อ: 28/มิ.ย./13 - อ่าน [2224] ครั้ง - เขียนโดย: ronwarit
 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติด
ประวัติความเป็นมาวันต่อต้านยาเสพติด   ในการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการใช้ยาในทางที่ผิด และการลักลอบใช้ยาเสพติด (International Conference on Drug Abuse and licit Trafficking ICDAIT) ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 17-26 มิถุนายน 2530 ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ขอให้กำหนดวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็น "วันต่อต้า...
อ่านต่อ เมื่อ: 26/มิ.ย./13 - อ่าน [1746] ครั้ง - เขียนโดย: ronwarit
 สอบกลางภาคเรียน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 24,26 และ 30 กรกฎาคม 2556
อ่านต่อ เมื่อ: 22/มิ.ย./13 - อ่าน [2072] ครั้ง - เขียนโดย: ronwarit
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมมุทิตาจิตพระครูสิทธิปัญญาโสภณ
คณะครู-นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมมุทิตาจิตพระครูสิทธิปัญญาโสภณ เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง ศิษย์เก่าอยุธยาวิทยาลัย ในโอกาสได้รับรางวัล ตอบแทนคุณแผ่นดิน
อ่านต่อ เมื่อ: 21/มิ.ย./13 - อ่าน [1634] ครั้ง - เขียนโดย: ronwarit
 ไหว้ครู ปีการศึกษา 2556
วันไหว้ครู วันพฤหัสบดีที่13 มิถุนายน 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ในรอบที่สาม นักเรียนทุกคนปฏิบัติตนได้ดีน่ารักมาก และได้รับคำชมจากท่านผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์  ภาระธัญญาและคณะครูทุกท่านว่าเป็นนักเรียนที่ดี เรียบร้อยที่สุด ในการเข้าร่วมพิธีไหว้ครูปี 2556 นี้ สมกับเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จริงๆ ขอบใจนักเรียนผู้กล่าวนำและตัวแทนระดับชั้นมัธ...
อ่านต่อ เมื่อ: 13/มิ.ย./13 - อ่าน [1411] ครั้ง - เขียนโดย: ronwarit
 ฝึกซ้อมทักษิณานุประทาน
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2556 มีการฝึกซ้อมพิธีทักษิณานุประทาน ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นักเรียนมีความตั้งใจในการปฏิบัติ อย่างพร้อมเพรียงโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
อ่านต่อ เมื่อ: 07/มิ.ย./13 - อ่าน [1677] ครั้ง - เขียนโดย: ronwarit

หน้า