ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ต่อ)
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ)
อ่านต่อ เมื่อ: 22/ม.ค./19 - อ่าน [3589] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ต่อ)
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศ฿กษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (ต่อ)
อ่านต่อ เมื่อ: 22/ม.ค./19 - อ่าน [2723] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
อ่านต่อ เมื่อ: 22/ม.ค./19 - อ่าน [3327] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 คะแนนการเลือกตั้งประธานนักเรียน แยกตามระดับชั้น
คะแนนการเลือกตั้งประธานนักเรียน แยกตามระดับชั้น
อ่านต่อ เมื่อ: 15/ม.ค./19 - อ่าน [627] ครั้ง - เขียนโดย: warit
 ประกาศผลการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ประกาศผลสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 - ประกาศผลคะแนนระดับชั้นประถมศึกษา (นอกเขต) - ประกาศผลคะแนนระดับชั้นประถมศึกษา (ในเขต) - ประกาศผลคะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษา (นอกเขต) - ประกาศผลคะแนนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ในเขต) - ประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลจากการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์
อ่านต่อ เมื่อ: 24/ธ.ค./18 - อ่าน [3663] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat
 ประกาศผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)
ประกาศผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 - ประกาศผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา - ประกาศผลสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมที่ ครูวรากร นัยพร 083-0774809 วันรับรางวัล จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
อ่านต่อ เมื่อ: 13/ธ.ค./18 - อ่าน [3860] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศิริมงคลานันท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศิริมงคลานันท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ เมื่อ: 07/ธ.ค./18 - อ่าน [1460] ครั้ง - เขียนโดย: niramon
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 - รายชื่อทีมระดับชั้นมัธยมศึกษา(ในเขต) (แก้ไข) - รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษา(ในเขต) - รายชื่อระดับชั้นมัธยมศึกษา(นอกเขต) การเปิดประตูเข้า – ออก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1. ช่วงเวลา  7....
อ่านต่อ เมื่อ: 01/ธ.ค./18 - อ่าน [2773] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 - รายชื่อทีมระดับชั้นประถมศึกษา(ในเขต) - รายชื่อระดับชั้นประถมศึกษา(ในเขต) - รายชื่อระดับชั้นประถมศึกษา(นอกเขต) การเปิดประตูเข้า – ออก โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในการทดสอบความสามารถทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น วันจันทร์ ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1. ช่วงเวลา  7.00 – 12.00 น....
อ่านต่อ เมื่อ: 01/ธ.ค./18 - อ่าน [3249] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat
 แบบบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 2/2561
แบบบันทึกกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ภาคเรียนที่ 2/2561
อ่านต่อ เมื่อ: 30/พ.ย./18 - อ่าน [2761] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมต้น
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าสอบความสามารถภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา 4-6  และมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3 * หมายเหตุ  1. ให้นักเรียนนำบัตรประจำตัวประชาชนมาในวันทดสอบ                 2. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน                 3. นำปากกาและดินสอ...
อ่านต่อ เมื่อ: 29/พ.ย./18 - อ่าน [2338] ครั้ง - เขียนโดย: suwapat
 ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิริมงคลานันท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิริมงคลานันท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
อ่านต่อ เมื่อ: 22/พ.ย./18 - อ่าน [929] ครั้ง - เขียนโดย: niramon
 ประชาสัมพันธ์วารสารข่าวเกษตรหันตรา (E-Book)
วารสารข่าวเกษตรหันตรา ประกอบด้วยบทความที่สังเคราะห์จากงานวิจัย บทความทางการเกษตร แนะแนวการศึกษาต่อ รวมถึงข่าวสารของคณะ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของทางมหาวิทยาลัย สามารถเข้าดูได้จาก URL : http://www.agri.rmutsb.ac.th/website/page.php?id=114
อ่านต่อ เมื่อ: 15/พ.ย./18 - อ่าน [891] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat
 ระเบียบการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561
ระเบียบการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2561 อ่านเอกสารดังแนบ
อ่านต่อ เมื่อ: 01/พ.ย./18 - อ่าน [2933] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านต่อ เมื่อ: 29/ต.ค./18 - อ่าน [952] ครั้ง - เขียนโดย: niramon
 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
อ่านต่อ เมื่อ: 28/ก.ย./18 - อ่าน [1092] ครั้ง - เขียนโดย: kanyarat

หน้า