คณิตศาสตร์

 วันที่ 5-6 มีนาคม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 5-6 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดทำหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนเพชรพิยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี
อ่านต่อ เมื่อ: 08/มี.ค./18 - อ่าน [1389] ครั้ง - เขียนโดย: mathayw
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 5-6 มีนาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2561 ที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม  จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี  
อ่านต่อ เมื่อ: 08/มี.ค./18 - อ่าน [1314] ครั้ง - เขียนโดย: mathayw
 การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
การแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์
อ่านต่อ เมื่อ: 17/ส.ค./17 - อ่าน [5235] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 คณิตคิดเร็ว ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรรมคณิตคิดเร็ว ขึ้น เป็นการส่งเสริมให้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการคิดและการปฏิบัติจริง  เรียนรู้อย่างมีความสุข เพราะการฝึกทักษะกระบวนการคิดคำนวณเลขได้คล่องแคล่ว รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ  นับว่ามีความสำคัญ  เนื่องจากในชีวิตประจำวันของมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย  มนุษย์จึงต้องมีความรู้ความสามารถในการคิดคำนวณ ซึ...
อ่านต่อ เมื่อ: 07/ส.ค./17 - อ่าน [5411] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นมะัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ผสานคุณธรรม รัก AYW ปี 2560
เริ่มสมัครตั้งแต่วันนี้ - 18 สิงหาคม 2560 สามารถสมัครได้ที่ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.1 ทุกคน
อ่านต่อ เมื่อ: 26/ก.ค./17 - อ่าน [1911] ครั้ง - เขียนโดย: jiranan
 รับสมัครผู้เข้าแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย ตั้งแต่วันนี้ - 12 มิถุนายน 2560
สามารถสมัครกับครูผู้สอนทุกคน หรือ สมัครที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
อ่านต่อ เมื่อ: 05/มิ.ย./17 - อ่าน [1736] ครั้ง - เขียนโดย: jiranan