งานห้องสมุด

 การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ประจำปี 2561
นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร  ครู  แสดงความยินดีกับ ด.ช. ธิติวุฒิ  ศรีบูรพาภิรมย์ นักเรียนชั้น ม.3/2 และ ด.ช. ภัคพล  ขันธบรรพ นักเรียนชั้น ม.3/8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ประจำปี 2561 เป็นทุนการศึกษา 1,500 บาท และเกียรติบัตร จัดโดย กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ในการการ...
อ่านต่อ เมื่อ: 22/ส.ค./18 - อ่าน [4521] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การสัมมนาเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนประจำปี 2561 และการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามที่ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญบรรณารักษ์และครูผู้สอน เข้าร่วมการสัมมนา  เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนประจำปี 2561 และส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2561 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 83 โรงเรียน แยกเป็นโรงเรียนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 39 โรงเรียน และโรงเรียนเคร...
อ่านต่อ เมื่อ: 22/ส.ค./18 - อ่าน [918] ครั้ง - เขียนโดย: libraryayw
 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แก่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
วันนี้ 23 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนแก่โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 39 ที่ได้รับมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,นางสาวบุศรา กาญจนาลัย รองอธิบดีกรมอาเซียน ร่วมทำพิธีเป...
อ่านต่อ เมื่อ: 23/มี.ค./18 - อ่าน [1041] ครั้ง - เขียนโดย: libraryayw
 การเตรียมความพร้อมมุมอาเซียน
เนื่องจากทางกระทรวงการต่างประเทศและกรมอาเซียน ได้มีการมอบมุมอาเซียนแห่งการเรียนรู้ ให้กับทางห้องสมุดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ดังนั้นทางทีมงานห้องสมุด จึงได้เตรียมการเตรียมความพร้อมของสถานที่ ในการจัดมุมอาเซียน เพื่อความสะดวกและเรียบร้อย พร้อมใช้สำหรับครู - นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ
อ่านต่อ เมื่อ: 08/มี.ค./18 - อ่าน [892] ครั้ง - เขียนโดย: libraryayw
 กิจกรรม “ท่องโลกวรรณกรรม ”
เช้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรม “ท่องโลกวรรณกรรม ” จัดโดย งานห้องสมุด  ครูรัตนา  เปียทอง หัวหน้างานห้องสมุด กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาระดับสูงข...
อ่านต่อ เมื่อ: 06/ก.พ./18 - อ่าน [3040] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 6/2 พาทัวร์ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
6/2 พาทัวร์ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เวอร์ชั่น 2012 หลังจากที่โดนน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้ห้องสมุดกลับมาสู่สภาพเดิมแล้ว หนังสือไม่เยอะเหมือนแต่ก่อน แต่ก็มีเทคโนโลยีใหม่มาให้เด็ก อยว. ได้ใช้กัน คือบริการให้ยืม iPad :D 6/2 จะเกรียนขนาดไหน ต้องดู!
อ่านต่อ เมื่อ: 17/เม.ย./13 - อ่าน [8174] ครั้ง - เขียนโดย: admin VIDEO: