เวทีคนเก่ง

 รางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิสชาย การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ปี 2560
นายโดม  วราสุทธิ์  นักกีฬาเทเบิลเทนนิสชาย ของ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2560 เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่ แข่งวันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2560 จัดโดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชัยวัฒน์ ศรีไทย : ภาพ
อ่านต่อ เมื่อ: 31/ก.ค./17 - อ่าน [816] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 รางวัลความสามารถพิเศษการเขียนเรียงความครูและนักเรียน ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
นายธีรวีร์ แพบัว ครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ เด็กชายอภินันท์ โชตินอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 รับมอบรางวัลความสามารถพิเศษการเขียนเรียงความครูและนักเรียน ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเท...
อ่านต่อ เมื่อ: 29/ก.ค./17 - อ่าน [1042] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ชนะเลิศระดับประเทศการประกวดกลอนเทิดพระคุณแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
นายรัตนชัย  พรรณสาร  ม.5/1 นักกลอนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศบทกลอนเทิดพระคุณแม่ ในหัวข้อ  แม่ดีสังคมมีสุข ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดให้มีการประกวดงานเขียน เรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 256...
อ่านต่อ เมื่อ: 14/ก.ค./17 - อ่าน [812] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 เด็กหญิงวิชุรดา ฤทธิโชติ ชั้น ม.3/14 และ เด็กหญิงขวัญนรี บุญสนอง ชั้น ม.3/10
เด็กหญิงวิชุรดา ฤทธิโชติ ชั้น ม.3/14 และ เด็กหญิงขวัญนรี  บุญสนอง  ชั้น ม.3/10  เหรียญทองแดงการแข่งขันเปตอง ประเภทคู่หญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ "เกมส์แห่งสปีริตและมิตรภาพ" ระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2560  ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา 
อ่านต่อ เมื่อ: 05/ก.ค./17 - อ่าน [930] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 นายชรัตน์ชัย กิจพงษ์ศรี ชั้น ม.6/2
นายชรัตน์ชัย กิจพงษ์ศรี ชั้น ม.6/2  รางวัลเหรียญเงินการแข่งขันยูยิตสู การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ "เกมส์แห่งสปีริตและมิตรภาพ" ระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2560  ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา 
อ่านต่อ เมื่อ: 05/ก.ค./17 - อ่าน [946] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 จดหมายข่าว ชาติเสือ ปีที่ 112 ฉบับที่ 29-33 เดือนมิถุนายน 60
ไฟล์แนบ
อ่านต่อ เมื่อ: 30/มิ.ย./17 - อ่าน [864] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 จดหมายข่าว ชาติเสือ ปีที่ 112 ฉบับที่ 28 เดือนมิถุนายน 60
ไฟล์แนบ
อ่านต่อ เมื่อ: 27/มิ.ย./17 - อ่าน [1009] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 จดหมายข่าว ชาติเสือ ปีที่ 112 ฉบับที่ 5 เดือนมิถุนายน 60
ไฟล์แนบ
อ่านต่อ เมื่อ: 27/มิ.ย./17 - อ่าน [908] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ปรัชญา ทองจัด สอบได้เตรียมทหาร (นายร้อย จ.ป.ร.)
นายปรัชญา ทองจัด  นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สอบได้โรงเรียนเตรียมทหาร (นายร้อบพระจุลจอมเกล้า)  ขอแสดงความยินดีด้วย
อ่านต่อ เมื่อ: 07/มิ.ย./13 - อ่าน [3981] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 นพภัสสร ศรีเบ็ญรัตน์ นักเรียน 1 ทุน 1 อำเภอ
นางสาวนพภัสสร ศรีเบ็ญรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2556  สอบได้นักเรียน 1 ทุน 1 อำเภอ ไปศึกษาต่อสาขาธรณีวิทยา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
อ่านต่อ เมื่อ: 07/มิ.ย./13 - อ่าน [3090] ครั้ง - เขียนโดย: admin
พรหมพิริยะ บุรกรณ์  พรหมพิริยะ บุรกรณ์ สอบได้ที่ 1 ม.1 ปีการศึกษา 2556
พรหมพิริยะ บุรกรณ์ สอบได้ที่ 1 ม.1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2556 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
อ่านต่อ เมื่อ: 04/พ.ค./13 - อ่าน [2792] ครั้ง - เขียนโดย: admin

หน้า