ชมรมสังคีตศิลป์

 ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 33/2561
ส่งกำลังใจเชียร์นักเรียน และคุณครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รอบชิงชนะเลิศ ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 33/2561
อ่านต่อ เมื่อ: 25/พ.ย./18 - อ่าน [2669] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การประกวดดนตรีไทย ประลองเพลง ประเลงมโหรี ครั้งที่ 31
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานประกาศเกียรติคุณ แก่วงปราสาทสังข์  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทการบรรเลงรับร้อง (วงมโหรี) ถ้วย ข ในการประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 31 โดยพระราชทาน ณ วันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ทั้งนี้งานประกวดดนตรีไทย ประลองเพลง ประเลงมโหรี เป็นโครงการส่งเสริมดนตรีไทย...
อ่านต่อ เมื่อ: 05/ก.พ./18 - อ่าน [2658] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn