ประชาสัมพันธ์

 ปัจฉิมนิเทศอยุธยาวิทยาลัย ม.6 รุ่น 114
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 (รุ่น114)  โดยมี นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ชื่นชมยินดีในความสำเร็จกับนักเรียน และปลูกฝังความรักความผูกพัน ความกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันการศึกษา ครูอาจารย์  ประกอบด้วยพิธีถวายบังคมลาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสม...
อ่านต่อ เมื่อ: 31/ม.ค./19 - อ่าน [4936] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย
(28 มกราคม 2562) นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี วันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหาร  ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด พร้อมด้วยยุวกาชาด โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย อย่างพร้อมเพรียง  ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  โดยในกิจกรรมมีพิธีทบทวนคำปฏิญานตน และเดินสวนสนามของยุวกาชาด พร้อมทั้งก...
อ่านต่อ เมื่อ: 30/ม.ค./19 - อ่าน [6115] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 อยุธยาวิทยาลัยวิชาการ มาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน Open House 2019
เช้าวันที่ 25 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายสุวรรณลภ ภูวบัณฑิตสิน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการอยุธยาวิทยาลัยวิชาการ มาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 (Open House 2019) เพื่อจัดแสดงผลงานของผู้เรียน ครู และโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านผลงานวิชากา...
อ่านต่อ เมื่อ: 28/ม.ค./19 - อ่าน [4819] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
24 มกราคม 2562 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ รอบที่ 3 กลุ่มจังหวัด ปีการศึกษา 2561 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงเกียรติ ดังนี้ นายสำเริง  ตาสว่าง รอง ผอ.สพม.เขต 4, นายอภิชาต  พุทธเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ (สพม.เขต 4),นายมนตรี  สืบสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ (สพป.ลพบุรี เขต 1),นายโสรส  มั่นดี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ...
อ่านต่อ เมื่อ: 28/ม.ค./19 - อ่าน [4339] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 114 ปี อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน
  114 ปี อยุธยาวิทยาลัย มินิมาราธอน เริ่มรับสมัคร 22 มกราคม 2562 เป็นต้นไป   ฟันรัน 5 กม. & มินิมาราธอน 10 กม. นักเรียน 300 บาท บุคคลทั่วไป 400 บาท  สมัครวิ่งตาม Link ด้านล่าง https://docs.google.com/forms/d/1Hi794YfZf1lYVYE19SiH7lA0s3hZt2nQ4ZGCCWh636k/viewform?fbclid=IwAR3T32hk4QZBxgDt8xKw6qH5aAUdP5Pdvp0evkY4WUAkD8EEOpcmCJ5Fxao&edit_requested=true...
อ่านต่อ เมื่อ: 21/ม.ค./19 - อ่าน [9795] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
ปฏิทินการรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562  ฉบับเต็ม // https://goo.gl/i9czQd
อ่านต่อ เมื่อ: 21/ม.ค./19 - อ่าน [1257] ครั้ง - เขียนโดย: warit
 นิทรรศการอยุธยาวิทยาลัยวิชาการมาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน
นิทรรศการอยุธยาวิทยาลัยวิชาการมาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 25 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 14.00 น.
อ่านต่อ เมื่อ: 21/ม.ค./19 - อ่าน [2818] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 อยุธยาวิทยาลัยร่วมทำบุญเนื่องในวันครูแห่งชาติ พร้อมรับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ
คณะผู้บริหาร นำโดย นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 99 รูป เพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปีต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 63 ในวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระน...
อ่านต่อ เมื่อ: 17/ม.ค./19 - อ่าน [4397] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน 2562
ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน 2562
อ่านต่อ เมื่อ: 15/ม.ค./19 - อ่าน [834] ครั้ง - เขียนโดย: warit
 ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562
นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร  นายกสมาคมครูและผู้ปกครองโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562  เพื่อเป็นสิริมงคล  ความสงบสุข เป็นการต้อนรับสิ่งใหม่ๆ ในวันขึ้นปีใหม่ปี 2562 โอกาสนี้พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร พร้อมด้วยพระสงฆ์จำนวน 63 รูปมารับบาตร และ...
อ่านต่อ เมื่อ: 05/ม.ค./19 - อ่าน [4256] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 สวัสดีปีใหม่ 2562
สวัสดีปีใหม่ 2562
อ่านต่อ เมื่อ: 28/ธ.ค./18 - อ่าน [3721] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 เผยแพร่ผลงาน IS:(Independent Study) จัดฟันผิดชีวิตเปลี่ยน
เผยแพร่ผลงาน IS:(Independent Study) จัดฟันผิดชีวิตเปลี่ยน ข้อมูลเพิ่มเติม http://is.ayw.ac.th
อ่านต่อ เมื่อ: 27/ธ.ค./18 - อ่าน [1251] ครั้ง - เขียนโดย: pairat
 นิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 EP1
นิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561 EP1
อ่านต่อ เมื่อ: 28/พ.ย./18 - อ่าน [1600] ครั้ง - เขียนโดย: warit VIDEO:
 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561
เช้าวันนี้ (25 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 โอกาสนี้  นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนอ...
อ่านต่อ เมื่อ: 25/พ.ย./18 - อ่าน [3931] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 นิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2561
นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของพิธีเปิดนิทรรศการและการแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เนื่องในการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุ...
อ่านต่อ เมื่อ: 25/พ.ย./18 - อ่าน [4518] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
อ่านต่อ เมื่อ: 24/พ.ย./18 - อ่าน [4307] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn

หน้า