ประชาสัมพันธ์

 สอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๑
สอบธรรมสนามหลวง ๒๕๖๑  ธรรมศึกษา สอบวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดได้ที่นี่
อ่านต่อ เมื่อ: 24/พ.ย./18 - อ่าน [1114] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ๒๕๖๑
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ๒๕๖๑
อ่านต่อ เมื่อ: 22/พ.ย./18 - อ่าน [870] ครั้ง - เขียนโดย: warit VIDEO:
 ประกาศโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิริมงคลานันท์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ปรับปรุง
อ่านต่อ เมื่อ: 22/พ.ย./18 - อ่าน [375] ครั้ง - เขียนโดย: niramon
 ประกาศราคากลาง งานปรับปรุงอาคารศิริมงคลานันท์
ราคากลาง
อ่านต่อ เมื่อ: 21/พ.ย./18 - อ่าน [300] ครั้ง - เขียนโดย: niramon
 สกู๊ปพิเศษ เปิดประวัติ ซี-วุฒิพงษ์ เสมสายันห์ นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ลูกชาติเสือ นักกีฬาเปตองเยาวชนทีมชาติไทย โครงการเปตองเยาวชนไทย ก้าวไกลสู่...
จากการแข่งขันเปตองชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2018 ครั้งที่ 2 ที่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ระหว่าง 14-16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา จัดโดยสหพันธ์กีฬาบลูสปอร์ตแห่งเอเชีย นายวุฒิพงษ์ เสมสายันห์ (ซี) นักกีฬาเปตองเยาวชนทีมชาติไทย นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 สร้างชื่อเสียงให้กับทีมชาติไทย และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี และรางว...
อ่านต่อ เมื่อ: 01/พ.ย./18 - อ่าน [416] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 พิธีมอบเงินให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายวุฒิพงษ์ เสมสายันห์ (ซี) นักกีฬาเปตองเยาวชนทีมชาติไทย นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 พร้อมคณะนักกีฬา และนางสาวชมัยพร  พืชกมุทร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ผู้ฝึกซ้อม เข้ารับมอบเงินรางวัลจากนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพิธีมอบเงินให้กับนักกีฬาและผู้ฝึกสอนที่ทำชื่อเสียงให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการเข้าร่วมการแข่งขัน “กีฬาเยาวชนแห่...
อ่านต่อ เมื่อ: 01/พ.ย./18 - อ่าน [362] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี อยุธยาวิทยาลัย
นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โอกาสเป็นประธานเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี ปีที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวว่า ค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 วิชาเคมี นี้...
อ่านต่อ เมื่อ: 05/ต.ค./18 - อ่าน [432] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ (ระดับชั้น ม.5) ปี 2561
คณะครู นักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย ว่าที่ร้อยตรี เชาวรินทร์ ดีฉาย หัวหน้าระดับชั้น ม.5 ร่วมแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 ซึ่งในปีนี้ มีคุณครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 1 ท่าน ได้แก่ คุณครูวรรณีรัตน์  มั่นเกษวิทย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครู ณ หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันที่ 7 กันยายน 2561.
อ่านต่อ เมื่อ: 07/ก.ย./18 - อ่าน [674] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 มุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 (ระดับชั้น ม.4)
คณะครู นักเรียน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ระดับชั้น ม.4 ร่วมแสดงมุทิตาจิตคุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2561 ซึ่งในปีนี้ มีคุณครูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ คุณครูสายชล  รัมมะนพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม,คุณครูศราพร  หาญยุทธกร,คุณครูกัลยภร  กมลาสิน และ คุณครูศิวิไล  พิกุลทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของศิษย์ที...
อ่านต่อ เมื่อ: 07/ก.ย./18 - อ่าน [688] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 สังคมปริทรรศน์ รัฐนิยมแห่งอโยธยา
(30 สิงหาคม 2561) นายวรากร  รื่นมกล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสังคมปริทรรศน์ รัฐนิยมแห่งอโยธยา จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะการเรียนรู้ ฝึกการทำงานร่วมกัน ฝึกการแก้ไขปัญหา และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาสังคมศึกษา  ได้ประโยชน์ทั้ง 5 สาระวิชา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 29-31 สิงหา...
อ่านต่อ เมื่อ: 31/ส.ค./18 - อ่าน [644] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 แสดงความยินดี “ลูกชาติเสือ” จ.ต.เสกสรรค์ ทับทอง นักกีฬาเซปักตะกร้อ เหรียญทอง เอเชียนเกมส์
เช้าวันนี้ (31 สิงหาคม 2561) นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อ.ชูถิ่น จุลทรัพย์ และ ผอ.ทวีเวช อร่ามเรือง ในนามสมาคมนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,พ.อ.อ.นรชัย กฤษณเกษกุล นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ  มอบของที่ระลึกกับ...
อ่านต่อ เมื่อ: 31/ส.ค./18 - อ่าน [644] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
12 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วยส่วนราชการและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่ภิกษุสงฆ์ จำนวน 87 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด...
อ่านต่อ เมื่อ: 13/ส.ค./18 - อ่าน [577] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรั...
12 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร ครู ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร โดยร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และถวายพระชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่อ...
อ่านต่อ เมื่อ: 12/ส.ค./18 - อ่าน [523] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
10 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และการลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา12 สิงหาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมในพิธี ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวส...
อ่านต่อ เมื่อ: 12/ส.ค./18 - อ่าน [593] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ทอดผ้าป่าสามัคคี เตรียมความพร้อมการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทอดผ้าป่าสามัคคี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนในการปรับปรุงสำนักงาน และจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดย พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เป็นประธ...
อ่านต่อ เมื่อ: 09/ส.ค./18 - อ่าน [397] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “๑๒ สิงหามหาราชินี”
กิจกรรมเทิดพระเกียรติ “๑๒ สิงหามหาราชินี” ณ เวทีกลางแจ้งหน้าอาคารสิริมงคลานันท์    โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
อ่านต่อ เมื่อ: 09/ส.ค./18 - อ่าน [329] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn

หน้า