ประชาสัมพันธ์

 กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ติวเข้มครูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ และความรู้ด้านการพัสดุ
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คิดวิเคราะห์ Active Learning) ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง 2551 และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อขานรับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนผลักดันให้คร...
อ่านต่อ เมื่อ: 27/ธ.ค./17 - อ่าน [510] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมวันคริสต์มาส 2017
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 2017 ขึ้น ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560 โดยมี นายสมใจ พัฒน์วิชัยโชติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีคณะครู นักเรียนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน กิจกรรมวันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้เรียนได้เรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมของเจ้าของภาษาเป็นการบูรณาการเรียนรู้เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน เป็นการสืบสาน...
อ่านต่อ เมื่อ: 27/ธ.ค./17 - อ่าน [568] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2560 “ปาริชาติเกมส์”
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2560 “ปาริชาติเกมส์” ในวันที่ 22 ธันวาคม 2560  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวรากร รื่นมกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬา “ปาริชาติเกมส์” ซึ่งมีกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะ...
อ่านต่อ เมื่อ: 27/ธ.ค./17 - อ่าน [521] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การแสดงแสงเสียง สื่อผสมประกอบจินตภาพ ชุด “ยอยศกษัตราอโยธยาศรีรามเทพนคร”
นายวรากร รื่นมกล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยร่วมการแสดงแสงเสียง สื่อผสมประกอบจินตภาพ ชุด “ยอยศกษัตราอโยธยาศรีรามเทพนคร” โดยนำเสนอถึงพระมหากรุณาธิคุณ ความเสียสละ ความกล้าหาญ พระปรีชาสามารถ ในการปกครอง ฟื้นฟู กอบกู้บ้านเมือง และพระบุญญาบารมีของบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และพระวีรกษัตริย์ที่สำคัญในยุคสมัยของกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของ...
อ่านต่อ เมื่อ: 22/ธ.ค./17 - อ่าน [515] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของสถานศึกษา(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2560
นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของสถานศึกษา(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2560 จาก ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ในโอกาสนี้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับเกียรติบัตร ผู้บังคับบัญชาลู...
อ่านต่อ เมื่อ: 21/ธ.ค./17 - อ่าน [416] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของสถานศึกษา(ITA)
นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับมอบเกียรติบัตร โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของสถานศึกษา(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2560 จาก ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ในโอกาสนี้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้ารับเกียรติบัตร ผู้บังคับบัญชาลู...
อ่านต่อ เมื่อ: 21/ธ.ค./17 - อ่าน [474] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ชมรมนาฏอโยธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมงาน“ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560”
ชมรมนาฏอโยธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมงาน“ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม นี้ เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเมืองมรดกโลก ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยทำการแสดง ณ เวทีสานสัมพันธ์อยุธยานานาชาติ เมื่อเร็วๆนี้   / / / / / / /  ว่าที่ร.ต.หญิงชนานาถ  ธนทัตนันทโชติ/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย/รา...
อ่านต่อ เมื่อ: 21/ธ.ค./17 - อ่าน [429] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560
นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560” อย่างยิ่งใหญ่ โดยจังหวัดฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม นี้ เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเมืองมรดกโลก โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 15 ธันวาคม  ที่ผ่านมา ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยร่วมเดินในริ้วขบวนพิธี...
อ่านต่อ เมื่อ: 21/ธ.ค./17 - อ่าน [459] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 สนับสนุนแผงกั้นรถยนต์ และบัตรชมการแสดงแสง-เสียง เสียง สื่อผสมประกอบจินตภาพ ชุด “ยอยศกษัตราอโยธยาศรีรามเทพนคร”
ชมรมนาฏอโยธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมงาน“ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2560” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม นี้ เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเมืองมรดกโลก ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยทำการแสดง ณ เวทีสานสัมพันธ์อยุธยานานาชาติ เมื่อเร็วๆนี้ / / / / / /  AYW TV / ภาพ งาน ปชส. อ.ย.ว./รายงาน
อ่านต่อ เมื่อ: 21/ธ.ค./17 - อ่าน [233] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กำหนดการสอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 "ทุกระดับชั้น"
ตารางสอบ ให้รอกลุ่มบริหารวิชาการแจกให้กับนักเรียน
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ธ.ค./17 - อ่าน [500] ครั้ง - เขียนโดย: pairat
 พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560
พล.ต.อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผบ.มทบ.18 เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 โอกาสนี้ นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำคณะผู้บังคับบัญชา,นักศึกษาวิชาทหาร กรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีดังนี้ กองพันที่3 เดินประกอบอาวุธ กองพันที่6 วิ่งมือเปล่า และการแสดงในพิธีเปิด แฟนซีดริว ณ มณฑลทหารบกที่18 ค่ายอดิศร จ.สระบุรี ในว...
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ธ.ค./17 - อ่าน [604] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 อยุธยาวิทยาลัย แปรอักษร “อยุธยา ต้านโกง” วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
เช้าวันนี้ (9 ธันวาคม 2560) ณ สนามกีฬาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายคมสัน เจริญอาจ  ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  ณ สนามกีฬาโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยมี นายสันติ จิตต์ปราณีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  ในวันนี้ นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย...
อ่านต่อ เมื่อ: 09/ธ.ค./17 - อ่าน [441] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 
อ่านต่อ เมื่อ: 07/ธ.ค./17 - อ่าน [378] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประเภท เซปักตะกร้อ รอบคัดเลือกภาคกลางเขต 1
นักกีฬาเซปักตะกร้อ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ประเภท ตะกร้อ ประเภททีมชุด รอบคัดเลือกภาคกลางเขต 1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ผลการแข่งขันปรากฏว่า นักกีฬาเซปักตะกร้อของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้รับรางวัล ดังนี้                 1.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เซปักตะ...
อ่านต่อ เมื่อ: 07/ธ.ค./17 - อ่าน [640] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 งานเปิดโลกมหากรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 อยุธยาวิทยาลัย คว้าเหรียญเป็นอันดับที่ 1
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จัดงานเปิดโลกมหากรรมวิชาการและงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากนางสมทรง พันธุ์เจริญวรกุล เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การ...
อ่านต่อ เมื่อ: 07/ธ.ค./17 - อ่าน [607] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 90 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เช้าวันนี้ (5 ธ.ค. 60) คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำพสกนิกรชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธี ในการนี้ พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะ...
อ่านต่อ เมื่อ: 05/ธ.ค./17 - อ่าน [662] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn

หน้า