ประชาสัมพันธ์

 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1
11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ทหารอาสา กองโรงงานซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ต.ท่าวาสุกรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา  วันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกสภาเทศบาล นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน สมาคม สโม...
อ่านต่อ เมื่อ: 11/พ.ย./17 - อ่าน [1002] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ขอเชิญสั่งจอง พระยอดธง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 113 ปี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ขอเชิญสั่งจอง พระยอดธง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวาระ 113 ปี โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
อ่านต่อ เมื่อ: 11/พ.ย./17 - อ่าน [742] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2560
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมกับวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร  ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในวันที่ 9  พฤศจิกายน 2560  สนามสอบ ณ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียนและเยาวชน ให้นักเรียน เยาวชน  เห็นความสำคัญของศาสนาทั้งภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติอย่างจริงจัง  ในระดับธรรมศึกษา  ชั้น  ตรี  โท  เอก เกิดความเลื่อม...
อ่านต่อ เมื่อ: 09/พ.ย./17 - อ่าน [1230] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2561จัดโดย สำนักงานเขตพื้น...
เช้าวันนี้ (7 พ.ย.2560) ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายวรากร  รื่นกมล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี - พระนครศรีอยุธยา) และคณะผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับการขับเคลื่อนน...
อ่านต่อ เมื่อ: 07/พ.ย./17 - อ่าน [960] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป
วันนี้ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานธรรมะโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง พระสงฆ์ 9 รูป โดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนร่วมกิจกรรม จัดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเป็นการอนุรักษ์ เสริมสร้าง สืบสานประเพณีอันดีงาม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมอันดีงามของชาว...
อ่านต่อ เมื่อ: 02/พ.ย./17 - อ่าน [712] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2560) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้ากฐินให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ถวายพระภิกษุ สามเณร และบำรุงพระอาราม ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยธนาคารและลูกค้าประชาชนที่มีจิตศรัทธาได้ร่วมถวายปัจจัย เพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยร่วมพิธีอย่างพร...
อ่านต่อ เมื่อ: 02/พ.ย./17 - อ่าน [731] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 อยุธยาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศ ‘Shine Bright for Thailand’
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยคุณครูอรรณพ จิวราห์ศรีสกุล นำเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 จำนวน 2 คน เข้าร่วมแข่งขันโครงการ OMO BACK TO SCHOOL ในหัวข้อเรื่อง SHINE BRIGHT FOR THAILAND ซึ่ง นายดุสิต บริสุทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร-ทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท ล่าสุดได้แสดงความสามารถพิเศษทางภาษาอังกฤษ ในรายการ L...
อ่านต่อ เมื่อ: 01/พ.ย./17 - อ่าน [571] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 อยุธยาวิทยาลัยถ่ายทอดศิลปะการแสดง หน้าพระเมรุมาศจำลอง
ค่ำวันที่ 26 ต.ค. 60 ที่ บริเวณลานหน้าพระเมรุมาศจำลอง ภายในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของภาคประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มอบหมายภารกิจให้กับคณะครู นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้นำศิลปะการแสดง มาถ่ายทอดการแสดงให้ประชาชนได้รับชม เพื่อเป็นการถ่ายทอดถึงพระปรีชาสามารถด้านดนตรี และพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวง...
อ่านต่อ เมื่อ: 27/ต.ค./17 - อ่าน [859] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะผู้บริหาร นำโดย นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา กองลูกเสือจิตอาสา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ สืบสานปณิธานทำดีด้วยหัวใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ภายในพระราชว...
อ่านต่อ เมื่อ: 26/ต.ค./17 - อ่าน [928] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 จิตอาสาเฉพาะกิจ สืบสานปณิธานทำดีด้วยหัวใจ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาเฉพาะกิจ สืบสานปณิธานทำดีด้วยหัวใจ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยร่วมกันบริการประชาชน ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ภายในพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา. ชัยวัฒน์  ศรีไทย  / ภาพ นนทกาล รูปเอี่ยม  / ข่าว...
อ่านต่อ เมื่อ: 26/ต.ค./17 - อ่าน [1463] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ดำเนินการรวมพลังจิตอาสาทำอาหารบริการประชาชน
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำโดย นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบเงินจำนวน 10,000 บาท พร้อมน้ำดื่ม 500 ขวด ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อใช้ดำเนินการรวมพลังจิตอาสาทำอาหารบริการประชาชน ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ถวายเป็นพระราชกุศล ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบ...
อ่านต่อ เมื่อ: 25/ต.ค./17 - อ่าน [647] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ภายในพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 24-25ตุลาคม 2560.
อ่านต่อ เมื่อ: 25/ต.ค./17 - อ่าน [585] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ลูกเสือจิตอาสารับเครื่องหมายแบดจ์และร่วมพิธีซักซ้อมขั้นตอนถวายดอกไม้จันทน์
วันนี้ 24 ตุลาคม นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำกองลูกเสือจิตอาสา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสา รับเครื่องหมายแบดจ์ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และร่วมพิธีซักซ้อมขั้นตอนพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง ภายในพระราชวังโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา รดามณี สายพัฒนะ / ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริหารท...
อ่านต่อ เมื่อ: 24/ต.ค./17 - อ่าน [531] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมน้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 18.00 น. คระครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณฯ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนำเสนอนิทรรศการ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ศาสตร์พระราชาพระบารมีคุ้มเกล้า” ณ บ...
อ่านต่อ เมื่อ: 24/ต.ค./17 - อ่าน [940] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 อยุธยาวิทยาลัยร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อ...
       เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 23 ตุลาคม ที่บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคระครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา...
อ่านต่อ เมื่อ: 24/ต.ค./17 - อ่าน [620] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ร่วมพิธีซักซ้อมขั้นตอนพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันนี้ (19 ตุลาคม 2560) นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู ลูกเสือจิตอาสา ร่วมพิธีซักซ้อมขั้นตอนพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ พระเมรุมาศจำลองภายในพระราชวังโบราณ (ทุ่งพระเมรุ) ด้านทิศเหนือของวัดพระศรีสรรเพชญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในอดีตเคยเป็นพื้นที่พระราชทานเพลิงพระศพของพระมหากษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธย...
อ่านต่อ เมื่อ: 19/ต.ค./17 - อ่าน [592] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn

หน้า