ภาษาไทย

 โครงการจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์(หมอภาษา)
วันที่ 4 ม.ค.2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนำนักเรียนชั้น ม.5/15 ชุมนุมหมอภาษาไปออกค่ายตามโครงการจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์(หมอภาษา) ฝึกการอ่านออกเสียงให้กับนักเรียนประถมที่โรงเรียนวัดคานหาม. อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา  
อ่านต่อ เมื่อ: 08/ม.ค./19 - อ่าน [2796] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 "เพชรยอดมงกุฎร้อยกรอง" ประจำปี 2561
นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายรัตนชัย  พรรณสาร  และนางสาวปัณณพร  จุ้ยสาย นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ได้รับเชิดชูเกียรติเป็น "เพชรยอดมงกุฎร้อยกรอง" ประจำปี 2561 เนื่องในวันยุวกวี ครั้งที่ 41 สโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกี...
อ่านต่อ เมื่อ: 23/ส.ค./18 - อ่าน [1762] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 โล่พระราชทานในงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2561
ขอแสดงความยินดีกับนายเลิศณรงค์  อายินดี  นักเรียนชั้น  ม.6/13 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลอนเทิดพระคุณแม่ เข้ารับโล่พระราชทานในงานวันแม่แห่งชาติปี 2561 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียริติ ฯ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561   คุณครูมันทนี  บุญฤทธิ์ /ภาพ  
อ่านต่อ เมื่อ: 13/ส.ค./18 - อ่าน [3394] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ทีมยุวกวีชาติเสือ คว้าแชมป์ ร้อยกรองประเภททีม วันภาษาไทยแห่งชาติ
 ทีมยุวกวีชาติเสือ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย แข่งขันงานวันภาษาไทยแห่งชาติ  ได้รับรางวัลชนะเลิศร้อยกรองประเภททีม ม.ปลาย และรางวัลชมเชยตอบปัญหาภาษาไทย ในวันที่  25  กรกฎาคม  2561 ณ  อาคารกีฬาเวสน์  2  ศูนย์เยาวชน (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง  กรุงเทพมหานคร ดำเนินงานโดย  สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว  กรุงเทพมหานคร  ร่วมกับ สโมสรยุวกวี  สมา...
อ่านต่อ เมื่อ: 27/ก.ค./18 - อ่าน [3493] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การประกวดกลอนสด ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ทีมยุวกวีชาติเสือ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดกลอนสด ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ก.ค.2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประกอบไปด้วย 1.นายรัตนชัย พรรณสาร นักเรียนชั้นม.6/1  2.นางสาวปัณณพร จุ้ยสาย นักเรียนชั้นม.6/1  3.นางสาววิภาดา มอญเกิดแก้ว นักเรียนชั้นม.5/4 ข้อมูล : คุณครูมันท...
อ่านต่อ เมื่อ: 24/ก.ค./18 - อ่าน [3622] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ระดับประเทศ
การแข่งขันความสามารถด้านภาษาไทย ระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 จัดโดย สพฐ. โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย สพม.3 ไดัรับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 การเขียนเรียงความ คือด.ช.อภินันท์ โชตินอก นักเรียนชั้น ม.2/2 2. รางวัลความสามารถพิเศษการเขียนเรียงความระดับม.ปลาย คือ น.ส.วชิรยาภรณ์ มุระดา นักเรียนชั้น ม.6/13 3. รางวัลความสามารถพิเศษแต่งคำประพันธ์ ระดั...
อ่านต่อ เมื่อ: 24/ก.ค./18 - อ่าน [3067] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยการนำของคุณครูมันทนี บุญฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ จัด “กิจกรรมจิตอาสาภาษาสร้างสรรค์” เพื่อปลูกฝังและสร้างนิสัยรักการอ่าน และพัฒนาทักษะการอ่านให้แก่น้องๆ โรงเรียนวัดคานหามในระดับประถมศึกษา พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและรางวัลอีกมากมาย โดยมีรองอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ในวันที่ 6 กรกฏา...
อ่านต่อ เมื่อ: 09/ก.ค./18 - อ่าน [2570] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การประกวดกลอนเทิดพระคุณแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายเลิศณรงค์ อายินดี นักเรียนชั้น ม.6/13และนายรัตนชัย พรรณสาร นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ1 กลอนเทิดพระคุณแม่ ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จะได้เข้าเฝ้ารับโล่พระราขทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในวันแม่แห่งชาติประจำปี 2561 ซึ่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ได้จัดให้มีการประกวดงานเขียนเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้น เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิน...
อ่านต่อ เมื่อ: 09/ก.ค./18 - อ่าน [2166] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 รวมพลคนเพลง เพลงพื้นบ้านภาคกลาง
คณะครู นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงเพลงพื้นบ้านภาคกลาง รวมพลคนเพลง  เพลงพื้นบ้านภาคกลาง ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 25 มีนาคม 2561    ซึ่งงานนี้มีการจัดสัมมนา “แนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาเพลงพื้นบ้านภาคกลาง” วิทยากรที่มีชื่อเสียง อาทิ  แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์,พ่อโกมินทร์ พูลเขตร์กิจ,กำนันสำเริง...
อ่านต่อ เมื่อ: 26/มี.ค./18 - อ่าน [3377] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมอบรมเพลงเรือ
โครงการส่งเสริมและสืบทอดการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง : เพลงเรือ วันที่๓-๕เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวาสุกรี
อ่านต่อ เมื่อ: 08/มี.ค./18 - อ่าน [647] ครั้ง - เขียนโดย: titiporn
 ทีมนักกลอนอยุธยาวิทยาลัย รางวัลชมเชยอันดับ 1 ประชันกลอนสดระดับประเทศ
ทีมนักกลอนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นตัวแทนภาคกลางเข้าประชันกลอนสดระดับประเทศ เนื่องในวันนักกลอน วันที่ 10 ธันวาคม จัดโดยสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย โดยได้รับรางวัลชมเชยอันดับ1 ประกอบด้วย 1.นายรัตนชัย  พรรณสาร ชั้น ม.5/1 2.นางสาวปัณณพร  จุ้ยสาย  ชั้น ม.5/1 3.นายเลิศณรงค์   อายินดี  ชั้น ม.5/13 4.นางสาววิภาดา  มอญเกิดแก้ว  ชั้น ม.4/4 ...
อ่านต่อ เมื่อ: 13/ธ.ค./17 - อ่าน [4051] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยมี นายมานิต แถบรอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธานในพิธีเปิด และได้กล่าวสดุดีสุนทรภู่ นักเรียนอ่านประวัติ และอ่านทำนองเสนาะเทิดครูกวีสี่แผ่นดิน นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันความสามารถของนักเรียน  การประกวดตัวละครในวรรณคดี การแสดงของนักเรียน การจัดนิทรรศการให้ความรู้...
อ่านต่อ เมื่อ: 27/มิ.ย./17 - อ่าน [4090] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนโรงเรียนเข้าแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2560 จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผลการแข่งขัน นักเรียนจากโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3...
อ่านต่อ เมื่อ: 20/มิ.ย./17 - อ่าน [3161] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 “อยุธยาวิทยาลัย” คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์
วันนี้ 10 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ จัดโดยมหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ฝึกซ้อมโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ตามโครงการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี สนอง พระราชดำริ โดยมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู...
อ่านต่อ เมื่อ: 12/มิ.ย./17 - อ่าน [3267] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมวันสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พศ .2557
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ม.ค./15 - อ่าน [5803] ครั้ง - เขียนโดย: admin