รวมภาพถ่ายกิจกรรม

 ประชุมผู้ปกครอง 2-60
ประชุมผู้ปกครอง 2-60
อ่านต่อ เมื่อ: 15/พ.ย./17 - อ่าน [3900] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 ต้อนรับ ผอ.วรากร รื่นกมล
ต้อนรับ ผอ.วรากร รื่นกมล
อ่านต่อ เมื่อ: 11/พ.ย./16 - อ่าน [5844] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 ต้อนรับ ผอ.วรากร รื่นกมล
ต้อนรับ ผอ.วรากร   รื่นกมล
อ่านต่อ เมื่อ: 11/พ.ย./16 - อ่าน [4352] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท
พระที่นั่งสรรเพชญปราสาท คือพระที่นั่งองค์หนึ่งในเขตพระราชวังโบราณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นโดยพระราขดำริของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กรุงศรีอยุธยาเจริญรุ่งเรืองมาก เป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจของราชอาณาจักรสยาม พระที่นั่งสรรเพชญ์มหาปราสาท เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญของราชสำนักและเป็นที่รับแขกบ้านแขกเมืองของพระมหากษัตริย์ เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รับราชทูต ฯลฯ แต่พระที่นั่งอ...
อ่านต่อ เมื่อ: 20/มิ.ย./13 - อ่าน [3205] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 แนะนำ ชมรมถ่ายภาพ อยุธยาวิทยาลัย
แนะนำ ชมรมถ่ายภาพ อยุธยาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชัยวัฒน์ แสงไทย เป็นการนำเสนอเทคนิคการถ่ายภาพมุมต่าง ๆ และกิจกรรมของชมรมถ่ายภาพ
อ่านต่อ เมื่อ: 20/มิ.ย./13 - อ่าน [2892] ครั้ง - เขียนโดย: admin