วิทยาศาสตร์

 การแสดงการแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง เครื่องบินเล็ก เฮลิคอปเตอร์ และอากาศยานมัลติโรเตอร์ ชิงถ้วยพระราชทาน
ขอแสดงความยินดีกับทีมนักบิน โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท ความคิดสร้างสรรค์ รุ่น Basic (นายเฉลิมชาติ หมื่นจำนางค์) และ รุ่น Advance (นายสิรวิชช์ สังข์ทอง)ในกิจกรรมการแสดงการแข่งขันเครื่องร่อน เครื่องบินพลังยาง เครื่องบินเล็ก เฮลิคอปเตอร์ และอากาศยานมัลติโรเตอร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก อำเภอเ...
อ่านต่อ เมื่อ: 05/พ.ย./18 - อ่าน [3301] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 สอวน ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา2561
นายวรากร  รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่าน สอวน ค่าย 1 ประจำปีการศึกษานี้ มีทั้งหมด 9 คน เมื่อเร็วๆ นี้ ดังนี้ - สาขาวิชาเคมี 1. นายพฤกษ์ หลาวเพชร์ (ม.4/3) 2. นายกิตติธัช เที่ยงทัต (ม.5/1) 3. นางสาวมนชญา อรรถปักษ์ (ม.5/1) 4. นายธนาคาร มณีโชติ (ม.5/3) - สาขาวิชาชีววิทยา 1. นายพชร หลาวเพ็ชร์ (ม.5/1) - สาขาวิชาฟิสิกส์ 1. นายปิยะวัฒน์ เพช...
อ่านต่อ เมื่อ: 03/ต.ค./18 - อ่าน [3752] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 “กิจกรรมสนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “สนุกวิทย์ KIDS สร้างสรรค์” สร้างความตระหนักและการรับรู้โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. โดยมีวิทยากรจาก สสวท. แนะนำให้ความรู้ใกล้ชิด รวมทั้งยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายณ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา เมื่อเร็วๆ นี้  
อ่านต่อ เมื่อ: 02/ส.ค./18 - อ่าน [2842] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 STEM Education Camp แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายอนันต์  มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่าย STEM Education Camp แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.ต้น ณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561  
อ่านต่อ เมื่อ: 02/ส.ค./18 - อ่าน [4302] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมถอดรหัสลับ ณ สวนน้ำ Water Park และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเล จังหวัดระยองกิจกรรม วิทยสัประยุทธ์ ผสมผสานกับ STEM
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี  และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้จัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทางวิชาการเพิ่มพูนประสบการณ์และการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทางโครงการได้จัดกิจกรรมการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 4/1, 5/1 และ 6/1  จำนวน 87  คน เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่  14-16...
อ่านต่อ เมื่อ: 25/มิ.ย./18 - อ่าน [3949] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง
ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์แก่รุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องทำความรู้จักซึ่งกันและกันอีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิตกับรุ่นพี่ม.6 อีกด้วย   คัมภีรดา ภู่ทอง ประชาสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษวิ...
อ่านต่อ เมื่อ: 26/มี.ค./18 - อ่าน [3797] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 คณะประธานมูลนิธิวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรุงโซล เกาหลี
9 กุมภาพันธ์ 2561 นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะ Dr Chung, Ku Min และคณะประธานมูลนิธิวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรุงโซล เกาหลี (21st century life science foundation republic of Korea) โอกาสมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย. สุธาสินี เนคมานุรักษ์ /ภาพ ปชส.  อ.ย.ว. / ข่าว
อ่านต่อ เมื่อ: 14/ก.พ./18 - อ่าน [3471] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยศึกษาดูงานโรงงานไฟฟ้า และคณะวิทยาศาสตร์ มก.
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นำนักเรียนเข้าศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อรพินท์ เจียรถาวร รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561. //เพจ ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย//
อ่านต่อ เมื่อ: 25/ม.ค./18 - อ่าน [3770] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 การประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2560
นายวรากร รื่นกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเด็กชายภวัติ แย้มวงษ์ ม.3/3 ได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัด และลำดับ 2 ระดับภาค และเด็กชายคณณ ใคร่ครวญขจร ชั้น ม.3/2 ได้ลำดับที่ 3 ของจังหวัด   สุธาสินี เนคมารนุรักษ์/ภาพ ปชส. อ.ย.ว. /ข่าว
อ่านต่อ เมื่อ: 18/ม.ค./18 - อ่าน [2781] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 สะเต็มศึกษาสู่โครงงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จัดการอบรมอบรมสะเต็มศึกษาสู่โครงงาน สำหรับ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นที่สนใจ ณ หอประชุมพระราชทาน โรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆนี้   ซึ่งปัจจุบันองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)) นับเป็นรากฐานสำคัญในการ...
อ่านต่อ เมื่อ: 13/พ.ย./17 - อ่าน [2876] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 อยุธยาวิทยาลัยร่วมแข่งขันเวทีนานาชาติ การแข่งขันชีว-วิทย์ การแพทย์นานาชาติ ครั้งที่ 15 เกาหลีใต้
ด.ช. ธนากร พุทธรักษา และ ด.ช. สิริวัต หันตรา นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขัน Bio contest in Seoul การแข่งขันชีว-วิทย์ การแพทย์นานาชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยชุงบุก ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 26-30 ตุลาคม 2560 โดยมี นางสุธาสินี เนคมานุรักษ์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดูแลนักเรียน จัดโดย มูลนิธิวิทยาศาสตร์ชีวภาพศตวรรษที่ 21 ( 21st Century Life Scien...
อ่านต่อ เมื่อ: 30/ต.ค./17 - อ่าน [3604] ครั้ง - เขียนโดย: nontakarn
 กิจกรรมค่ายสอวน
กิจกรรมค่ายสอวน เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พศ.2557
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ม.ค./15 - อ่าน [8065] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 งานวันวิทยาศาสตร์
งานวันวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พศ.2557
อ่านต่อ เมื่อ: 10/ม.ค./15 - อ่าน [5356] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
อ่านต่อ เมื่อ: 17/ม.ค./14 - อ่าน [2103] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn
 ประกาศรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบนักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ความสมารถทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษา
ประกาศรายชื่อ และเลขที่นั่งสอบนักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ความสมารถทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 ระดับประถมศึกษา
อ่านต่อ เมื่อ: 17/ม.ค./14 - อ่าน [2008] ครั้ง - เขียนโดย: niphaporn
 ผอ.เฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา
นำผู้ปกครองนักเรียน ม.5/1 ม.6/1 ชมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ทิพภา ผดุงวงศ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูสอนวิทยาศาสตร์ สาธิตการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองได้รับชม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556
อ่านต่อ เมื่อ: 06/พ.ค./13 - อ่าน [4519] ครั้ง - เขียนโดย: admin