เรื่องแจ้งจากฝ่าย-งาน

 แจ้งเรื่องการรับผลการวิเคราะห์ข้อสอบ
    แจ้งผู้ที่ใช้กระดาษคำตอบแบบตรวจเครื่อง และได้ทำการบันทึกขอผลการวิเคราะห์ข้อสอบไว้ สามารถมารับผลการวิเคราะห์ข้อสอบได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 2556 เป็นต้นไป โดยให้มารับได้ที่ห้องศูนย์ข้อมูลวิชาการ(ตะกร้าสีชมพู)  และลงชื่อรับผลตรวจข้อสอบใน แบบลงชื่อรับผลวิเคราะห์ข้อสอบ ด้วยครับ      *หากยังไม่มีบันทึกข้อความขอผลการวิเคราะห์ข้อสอบถึงศูนย์ข้อมูล สามารถเข...
อ่านต่อ เมื่อ: 13/มิ.ย./13 - อ่าน [924] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat
 สถิติผลสอบ O-net รายโรงเรียน ปี 2554-2555
สถิติระดับโรงเรียน แยกตามกลุ่มสาระ ผลการสอบย้อนหลัง 2 ปี คือปีการศึกษา 2554 และปีะการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทั้งหมด 4 ไฟล์
อ่านต่อ เมื่อ: 31/พ.ค./13 - อ่าน [1001] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat
 แจ้งเรื่องรายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2556
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 คุณครูสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ระบบ e-office ของโรงเรียนนะครับ รายชื่อจะปรับปรุงเป็นระยะขอให้ติดตามในระบบ e-office ครับ
อ่านต่อ เมื่อ: 30/พ.ค./13 - อ่าน [1330] ครั้ง - เขียนโดย: kittipat
 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนกรกฎาคม ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ประจำเดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนกรกฎาคม   ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
อ่านต่อ เมื่อ: 27/พ.ค./13 - อ่าน [1387] ครั้ง - เขียนโดย: kanyarat
 แจ้งตารางการนิเทศครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
แจ้งตารางการนิเทศครูอัตราจ้าง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 สามารถรับตารางการนิเทศได้ที่ห้องงานบุคคล หากครูท่านใดติดการสอนตรงกับวันและเวลาการนิเทศ ให้รีบติดต่องานบุคคลก่อนทุกครั้ง
อ่านต่อ เมื่อ: 21/พ.ค./13 - อ่าน [803] ครั้ง - เขียนโดย: kanyarat
 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
อ่านต่อ เมื่อ: 20/พ.ค./13 - อ่าน [1225] ครั้ง - เขียนโดย: kanyarat
 แก้ไขรายชื่อนักเรียนที่จะต้องมามอบตัว วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556
แก้ไขรายชื่อนักเรียนที่จะต้องมามอบตัว วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556
อ่านต่อ เมื่อ: 16/พ.ค./13 - อ่าน [1348] ครั้ง - เขียนโดย: kanyarat
 หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การมอบตัวนักเรียน ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2556
หนังสือแจ้งผู้ปกครอง เรื่อง การมอบตัวนักเรียน ครั้งที่ 2 วันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ต้องนำนักเรียนมามอบตัวและปฐมนิเทศ เป็นครั้งสุดท้าย
อ่านต่อ เมื่อ: 16/พ.ค./13 - อ่าน [3863] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 กำหนดรายงานตัวและปฐมนิเทศที่ยังไม่มารายงานตัว เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 หอประชุมพระราชทาน
กำหนดรายงานตัวและปฐมนิเทศที่ยังไม่มารายงานตัว เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 หอประชุมพระราชทาน นักเรียนที่มารายงานตัวแล้วไม่ต้องนำผู้ปกครองมา แต่ถ้ายังไม่มามอบตัวต้องนำผู้ปกครองมาด้วย
อ่านต่อ เมื่อ: 15/พ.ค./13 - อ่าน [1520] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 การชื้อกระเป๋า เข็ม และชุดพลศึกษา
ชุดพละ ยังไม่มาโปรดรอก่อน ร้านค้ายังไม่นำมาส่งโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง สำหรับกระเป๋า นักเรียนที่ยังไม่มี ไปซื้อได้ที่ อาคารอุตสาหกรรม อาจารย์ชัยวัฒน์ และเข็ม ซื้อได้ที่ห้องกิจการนักเรียน
อ่านต่อ เมื่อ: 15/พ.ค./13 - อ่าน [1806] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 กำหนดถ่ายภาพเพื่อทำบัตรนักเรียน
กำหนดถ่ายรูปนักเรียนเพื่อทำบัตรนักเรียน 21 พ ค. 2556 ระดับชั้น ม1 22 พฤษภาคม 2556 ม.4 และ ที่เหลือนักเรียนยังไม่มีบัตรทุกระดับชั่น วันที่23 พฤษภาคมที่ อาคารอุตสาหกรรม
อ่านต่อ เมื่อ: 15/พ.ค./13 - อ่าน [2643] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2556
รายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2556
อ่านต่อ เมื่อ: 03/พ.ค./13 - อ่าน [9323] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 การมอบตัวนักเรียน ต้องแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน หากไม่ถูกต้องจะไม่รับมอบตัว
ในวันมอบตัว นักเรียนต้องแต่งตัวตัดทรงผมให้ถูกต้องตามระเบียบของทางโรงเรียน ถ้าไม่ถูกต้องจะไม่มีสิทธิมอบตัว และถ้ายังไม่มามอบตัวนักเรียนอาจจะไม่ได้เข้าห้องเรียนในวันเปิดภาคเรียน
อ่านต่อ เมื่อ: 03/พ.ค./13 - อ่าน [4342] ครั้ง - เขียนโดย: admin
 แก้ไขรายชื่อนักเรียน ม.2 และ ม.5 ใหม่
แก้ไขรายชื่อนักเรียน ม.2 และ ม.5 ใหม่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2556
อ่านต่อ เมื่อ: 03/พ.ค./13 - อ่าน [4912] ครั้ง - เขียนโดย: admin

หน้า