พิธีเปิดสนามฝึก รด. และงานวันระพี


รูปภาพของ admin
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556 เวลา 7.30 น. มีพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันระพี ณ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบิดาแห่งนักกฎหมายไทย และเวลา 11.00 น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุและพิธีเปิดสนามฝึก รด. หลังสระว่ายน้ำโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

Tags: