ประกาศเลื่อนการสอบ GAT PAT ระหว่างวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2556 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด


รูปภาพของ adminประกาศเลื่อนการสอบ GAT PAT ระหว่างวันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2556 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากกรณีเหตุการณ์ทางการเมืองและชุมนุมกันอยู่ในขณะนี้ ทำให้สนามสอบ และนักเรียนบางจังหวัด ไม่สามารถทำการสอบได้ จึงเลื่อนออกไป ให้ฟังข่าวจากโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ หรือติดตามบนเว็บไซต์นี้

Tags: