กำหนดถ่ายรูปนักเรียนเพื่อทำบัตรนักเรียน วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


รูปภาพของ admin
กำหนดถ่ายรูปนักเรียนเพื่อทำบัตรนักเรียน วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และที่เหลือนักเรียนยังไม่มีบัตรทุกระดับชั้น วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 ที่ อาคารอุตสาหกรรม (อ.ชัยวัฒน์)

Tags: