ชาติเสือเกมส์ 21 - 23 สิงหาคม 2556 (ล่าสุดวันที่ 24 มิถุายน 2556)


รูปภาพของ admin
วันนี้เวลา 13.30 น. ประชุมหัวหน้าชั้นระดับม. 6 เรื่องการแข่งขัน ชาติเสือเกมส์ มีสาระดังนี้

1. กำหนดวันสปอร์ดเดย์ 21 - 23 สิงหาคม 2556 (ล่าสุดวันที่ 24 มิถุายน 2556)

2. ระดับการแข่งขัน ที 2 ระดับ คือ ม.ต้น และ ม. ปลาย

3. กีฬาท่ีแข่งขัน มี ฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย ฟุตซอลหญิงรวม บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เซปัก เปตอง ปิงปอง แบดมินตัน ว่ายน้ำ หมากรุก และ กรีฑา

กีฬาแข่ง 2 วัน วันท่ี 3 เป็นกรีฑา กีฬาฟุตบอลจะแข่งก่อน
4. จับอัฒจรรย์แล้ว สถานที่ประชุมแล้ว(จำไม่ได้ครับ)
5. โรงเรียนให้เงินสนับสนุน สีละ 6,000 บาท น้ำดื่มสีละ 10 แพค
7. เสื่้อม. 1 และ ม. 4 สั่งตัดแล้ว ม.อื่นท่ีจะสั่งตัด สั่งได้ท่ี ห้องอำนวยการ ต้องสั่งด่วนเดี๋ยวตัดไม่ทัน
8.การแข่งขันครั้งนี้ เน้นความประหยัดไม่มีการให้ลีดส์มาโชว์ท่ีหน้าปะรำพิธี
9.นักกีฬาท่ีลงแข่งขัน ต้องใส่ชุดกีฬา ห้ามใส่ชุดนักเรียนแข่ง
10. รางวัลครั้งนี้ ขอดูงบประมาณก่อน อาจทำเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาท่ีได้รางวัลท่ี 1 2 3

Tags: