พบกับแสตมป์ อภิวัชร์ ศิลปินจากค่ายบีอีซีเทโร ในโครงการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน วันที่ 26 กรกฏาคม 2556 เวลา 16.00. สถานที่ ย้ายจาก อยว. ไปแสดงที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แทน


รูปภาพของ admin
พบกับแสตมป์ อภิวัชร์ ศิลปินจากค่ายบีอีซีเทโร ในโครงการประกวดสถานศึกษาร่วมใจ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน วันที่ 26 กรกฏาคม 2556 เวลา 16.00 น. ย้ายสถานที่ จาก อยว. ไปแสดงที่ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 
 

Tags: