ไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป 15 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร อนันทศิลป์


รูปภาพของ admin
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอยุะยาวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครูดนตรี นาฏศิลป ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ อาคาร อนันทศิลป์   

Tags: