นางสาวรัชนีกร คงสมแดน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม YES ไปศึกษา ณ มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา


รูปภาพของ admin

ประเภทข่าว: 

นางสาวรัชนีกร คงสมแดน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม YES ไปศึกษา ณ มลรัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เป็นเวฃา 1 ปี โดยออกเดินทางในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ในโอกาสนี้ ท่านผู้อำนวยการเฉลิมศักดิ์ ภาระธัญญา ได้มอบเงินสนับสนุนให้กับนางสาวรัชีกร คงสมแดน จำนวนหนึ่ง และนายประจวบ แสนชัย หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นตัวแทนนักเรียนและครูอาจารย์ในระดับ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

Tags: